сряда, 3 декември 2014 г.

5 години ЦОП "Зора" - Панагюрище

В края на ноември месец се отбелязват 5 години от създаванто на Център за обществена подкрепа "Зора" - Панагюрище.

Създаден по Програма ФАР към МТСП през 2009 г., ЦОП се утвърди като успешна алтернативна социална услуга в общността, както на местно, така и на областно и национално ниво. Широкият спектър от достъпни услуги, индивидуален подход и групови програми за деца и родители, които социалните работници и псхолози предоставят през годините имат следното цифрово изражение: общ брой потребители - 799, от който над 600 са деца.

Фондация "Социални практики в общността" изказва свойте благодарности към всеотдайния и сплотен екип от професионалисти, които работят в ЦОП и които правят възможно предоствянето на качествени социални услуги на деца и семейства от община Панагюрище и гр. Стрелча.

Специални благодарности отправяме и към партньорите от партньорската мрежа, с които си съдействаме, както и на акуратната и професионална подкрепа, която ни оказва ОА Панагюрище!

Честит рожден ден!

понеделник, 1 декември 2014 г.

II-ри модул на обучение по арт-терапия

На 28 и 29 ноември Фондация "Социални практики в общността" проведе II модул на обучение по арт-терапия с обучител доц.д-р Ал. Иванова. В обученеито взеха участие екипите на ЦОП "Зора", ЦНСТ "Павел Бобеков", представители на партньорската мрежа - ДЦДУ "Дъга", МКБППМН, ЦНСТ за деца с увреждания, здравни медиатори, ОА Панагюрище. Обучението се провежда, за да се повишат и надградят знанията и уменията от I-ви модул. Разгледани бяха теми като:
  • Стандарти, етика и оценяване на арт терапевтичния процес;
  • Работа с асоциативен материал;
  • Оценка на арт терапевтичния процес;
  • Работа в екип,
които обхващаха различни Арт терапевтични техники.

Участниците изказаха своята лична удоволетвореност и благодарност за положителния заряд, които им е донесло обучението.
понеделник, 24 ноември 2014 г.

ЦОП "Зора" стартира кампания по превенция на изоставянето на деца

През месец ноември Център за обществена подкрепа „Зора” - Панагюрище ще проведе информационна кампания по „Превенция на изоставянето на деца” в градовете Панагюрище, Стрелча и в с. Поибрене.

Кампанията е предназначена за млади хора в училищна и извънучилищна възраст и е насочена към превенция на изоставянето на деца в институции.

Целта е повишаване нивото на информираност на младите хора от високорискови общности по въпроси, касаещи превенция на нежелана бременност и превенция изоставянето на деца на възраст от нула до три години в специализирани институции. 

През месец октомври социалните работници от Центъра, с помощта на здравните медиатори на общините Панагюрище и Стрелча, извършиха предварителни обхода в съответните населени места, с цел разясняване същността на кампанията и разпространение на подготвените от Центъра тематични брошури и обяви за мястото и часа на провеждане на информационните срещи.

Кампания „Превенция на изоставянето на деца” ще реализира както следва:
с. Поибрене: 25.11.2014г. от 12:30ч., Кметство;
гр. Стрелча: 26.11.2014г. от 13:30ч., Младежки център;
гр. Панагюрище: 27.11.2014г. от 13:30ч., ЦОП.

четвъртък, 6 ноември 2014 г.

Младеж от ЦНСТ „Павел Бобеков“ печели специалната награда от конкурс „1000 стипендии“

На 07.10.2014 г. експерт на Фондация „Комунитас” проведе индивидуално интервю с Кадри Демировски. Това интервю всъщност е и втори кръг от провеждания за 7-ма поредна година конкурс „1000 стипендии” на Фондация „Комунитас“. През месец август тази година, 15-годишният младеж от ЦНСТ "Павел Бобеков"-Панагюрище участва в конкурса, предназначен за изява на деца от 6 до 11 клас от цялата страна, в различни области на науката и изкуството, с тематично разработено есе „Светът съществува, за да се превърне в книга“.

Целта на индивидуалното интервю е преминалите първи кръг участници, да получат възможност, да защитят знанията и уменията, които имат и с които са се откроили при представянето си до момента.

След интервюто, на 01.11.2014 г. Кадри Демировски бе обявен за един от спечелилите специална награда на Фондация „Комунитас“, а именно стипендия от 500 лв., която се отпуска за цялата учебна година и 400 лв. под формата на кредит за книги.

Всички ние от Настоятелсвото на Фондация СПО, както и екипът на ЦНСТ „Павел Бобеков“, изразяваме своята радост за присъдената му награда и желаем още успехи на Кадри във всяко негово следващо начинание.

сряда, 22 октомври 2014 г.

III-та среща на група от родители на деца с увреждания „Клуб на съвременния родител”

На 17.10.2014 г. в Център за обществена подкрепа „Зора” се проведе третата за тази година среща на сформираната през 2013г. група от родители на деца с увреждания „Клуб на съвременния родител”. Тема на срещата бе „Историята на една майка” – ММС-терапията, като метод за интервенция при деца-аутисти. Водещи на срещата - Неделка Керкенякова и Мария Вълнева.

В срещата взеха участие предствители на Ресурсен център Пазарджик, ЦОП ”Зора”, родители на деца със специални образователни потребности /с аутистично разстройство/ - 1.

Фокусът на срещата този път споделянето на опит, мнения, предложения и подкрепа по въпросите, касаещи методът за интервенция „ММС-терапия”. 

Срещата бе открита от Неделка Керкенякова и Мария Вълнева – социални работници в ЦОП „Зора”. Предмет на дискутиране беше начина на действие на ММС-терапията при деца, страдащи от аутистично разстройство. Поставен на дневен ред беше и въпроса за възможните странични ефекти от прилагането на терапията.

Г-жа Пепа Цоневска и г-жа Цветелина Иванова споделиха своите виждания по дискутираните въпроси, разказаха за конкретни случаи от практиката си и дадоха своите съвети на родителите на децата – аутисти, присъстващи на срещата. Мария Вълнева също сподели своите познания в областта, придобити главно по време на работата й като педагог и социален работник в Дневен център за деца с увреждания „Дъга” - Панагюрище.

Родителите, присъстващи на срещата, свободно споделяха мнението си по отношение на това до колко реализируем и ефективен според тях, е методът на ММС – терапия. Те имаха възможност спокойно да изразят както своите страхове, така и надежди по отношение процеса на лечение на техните деца. Освен това, присъстващите, имаха възможността да зададат своите въпроси относно цялостното развитие на децата си, страдащи от генерализирано разстройство от аутистичния спектър, както и да получат професионални отговори.

Срещата бе закрита от водещите, които изразиха увереността и надеждата си по отношение провеждането и на следващи подобни срещи, които да се превърнат в една добра и успешна практика.

Translate

Follow by Email

PAGE RANK Check tool

Check Page Rank of your Web site pages instantly:

This page rank checking tool is powered by Page Rank Checker service