сряда, 22 октомври 2014 г.

III-та среща на група от родители на деца с увреждания „Клуб на съвременния родител”

На 17.10.2014 г. в Център за обществена подкрепа „Зора” се проведе третата за тази година среща на сформираната през 2013г. група от родители на деца с увреждания „Клуб на съвременния родител”. Тема на срещата бе „Историята на една майка” – ММС-терапията, като метод за интервенция при деца-аутисти. Водещи на срещата - Неделка Керкенякова и Мария Вълнева.

В срещата взеха участие предствители на Ресурсен център Пазарджик, ЦОП ”Зора”, родители на деца със специални образователни потребности /с аутистично разстройство/ - 1.

Фокусът на срещата този път споделянето на опит, мнения, предложения и подкрепа по въпросите, касаещи методът за интервенция „ММС-терапия”. 

Срещата бе открита от Неделка Керкенякова и Мария Вълнева – социални работници в ЦОП „Зора”. Предмет на дискутиране беше начина на действие на ММС-терапията при деца, страдащи от аутистично разстройство. Поставен на дневен ред беше и въпроса за възможните странични ефекти от прилагането на терапията.

Г-жа Пепа Цоневска и г-жа Цветелина Иванова споделиха своите виждания по дискутираните въпроси, разказаха за конкретни случаи от практиката си и дадоха своите съвети на родителите на децата – аутисти, присъстващи на срещата. Мария Вълнева също сподели своите познания в областта, придобити главно по време на работата й като педагог и социален работник в Дневен център за деца с увреждания „Дъга” - Панагюрище.

Родителите, присъстващи на срещата, свободно споделяха мнението си по отношение на това до колко реализируем и ефективен според тях, е методът на ММС – терапия. Те имаха възможност спокойно да изразят както своите страхове, така и надежди по отношение процеса на лечение на техните деца. Освен това, присъстващите, имаха възможността да зададат своите въпроси относно цялостното развитие на децата си, страдащи от генерализирано разстройство от аутистичния спектър, както и да получат професионални отговори.

Срещата бе закрита от водещите, които изразиха увереността и надеждата си по отношение провеждането и на следващи подобни срещи, които да се превърнат в една добра и успешна практика.

четвъртък, 25 септември 2014 г.

Фондация «Социални практики в общността», доставчик на услуга ЦОП „Зора” се включва в Национален информационен ден на осиновяването

В обявеният от Българска Асоциация Осиновени и Осиновители /БАОО/ и Национална мрежа за децата /НМД/ Национален информационен ден на осиновяването, 26.09.2014г., ще се включи и Фондация «Социални практики в общността» – Пазарджик, доставчик на услуга ЦОП „Зора” гр. Панагюрище .

На 26.09.2014г. (петък) от 10.30 до 17.30 ч. гражданите, проявявящи интерес към процеса на осиновяване, могат да потърсят информация или по телефон, или чрез посещение в Центъра, като от 17.30ч. в ЦОП ще се състои поредната, регулярна среща на група за взаимопомощ на «Кандидат – осиновители, осиновители и осиновени хора».

Повече за инициативата може да прочетете тук.

петък, 18 юли 2014 г.

Децата от ЦНСТ „Павел Бобеков“ на море

И през настоящото лято, доставчика на услуга Център за настаняване от семеен тип за деца в гр. Панагюрище, Фондация „Социални практики в общността“ гр. Пазарджик, спази традицията, децата от ЦНСТ „Павел Бобеков” да се радват на солените морски води. 

Ръководството на Центъра организира летен отдих на децата от ЦНСТ „Павел Бобеков“ на почивна база НДК в с. Равда, обл. Бургас от 22 юли до 02 август. 

Директорът на ЦНСТ Красимира Русинова уточни, че за децата от Центъра е подсигурен и летен отдих през третата лагерна смяна в с. Панагюрски колонии от 04 до 14 август. 

Тя поясни, че Център за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) за деца е нова форма на социална услуга в страната, насочена към децата, които имат нужда от грижа извън тяхното семейство.
Повече може да прочетете тук.

четвъртък, 10 юли 2014 г.

Летни предложения за деца от Център за обществена подкрепа "Зора"

От 20.06.2014г. в ЦОП ”Зора” започна реализирането на Ваканционния пакет 2014 „Искам да знам – мога и сам”, с участието на деца, потребители на услуги в ЦОП и деца от общността. Достъпът на децата от общността през летния период е свободен. Предлаганият от Центъра „Ваканционен пакет 2014” ще приключи на 12.09.2014 г. Ваканционният пакет се предлага всеки петък от 10:30 ч. до 12:30 ч. на територията на Центъра.

До този момент са проведени 3 занятия, като до момента в тях са взели участие 32 децата.

Екипът от специалисти на ЦОП дава възможност за осмисляне на част от свободното време на децата през летните месеци, като им се предложат разнообразни дейности, съобразени с техните възрастови особености, предпочитания и възможности в безопасна и сигурна среда.

Част от ежегодните услуги на Центъра търпят трансформиране през летния период. Услугата „Училищна подкрепа” се предлага на деца в задължителна училищна възраст, под формата на групова програма с модул „Искам да знам” и е насочена към повишаване мотивацията и интереса за придобиване и затвърждаване на знания и повишаване самочувствието на детето.

Услуга „Ателиета по интереси” съответно се предлага под формата на групова програма с модул „Мога и сам” и е насочена към ефективно ангажиране свободното време на децата с дейности по техен избор и изграждане на социални и битови умения.
   

понеделник, 9 юни 2014 г.

Центърът за обществена подкрепа "Зора" организира провеждането на две групи за подкрепа на родители


На 03.06.14 г. се проведе поредната среща на групата за „Осиновители, кандидат-осиновители и осиновени хора” в ЦОП „Зора” - Панагюрище. Целта на срещата бе представяне и включване на нови членове в групата, а именно преминалите обучението в ЦОП кандидат-осиновители. Ключовият компонент в срещата бе споделянето. Всеки участник разказа за своите лични преживявания в процеса на осиновяване и до момента. Дискутирани бяха важни въпроси, вълнуващи най-вече новите членове на групата. Участниците споделиха в края на срещата, че споделянето на личен опит за тях е най-доброто помагало.

На 05.06.2014 г. в Център за обществена подкрепа „Зора” се проведе и втората годишна среща на сформираната през 2013 г. група от родители на деца с увреждания „Клуб на съвременния родител”. Тема на срещата бе „Сензорна интеграция при децата от аутистичния спектър”. Под формата на кратка презентация, социалните работници от ЦОП, споделиха с присъстващите добрите практики, по отношение използването на сензорните терапии за подобряване сензорната интеграция при деца от аутистичния спектър, както начините и методите, представени им по време на преминатото от тях ”Обучението по сензорна интеграция” и модела Global Training, проведено в болница „Токуда” - София.

Translate

Follow by Email

PAGE RANK Check tool

Check Page Rank of your Web site pages instantly:

This page rank checking tool is powered by Page Rank Checker service