вторник, 4 март 2014 г.

Първа за 2014 среща на „Клуб на съвременния родител” в ЦОП "Зора"

На 27.02.2014 год. в Център за обществена подкрепа „Зора” - Панагюрище се проведе първата за настоящата календарна година среща на група от родители на деца с увреждания „Клуб на съвременния родител”. Тема на срещата бе пълноценното интегриране на учениците със специални образователни потребности (СОП) в училищната среда и обществото като цяло, от гледна точка на техните родители и учители. В срещата взеха участие представители на ОА Панагюрище, Ресурсен център Пазарджик, училищната мрежа в гр. Панагюрище и ЦОП „Зора”.

Целта на срещата бе да бъде предоставено пространство за неформално общуване между учители, родители и социални работници за споделяне и обмяна на опит, мнения, предложения и подкрепа по въпросите, касаещи обучението и интеграцията на децата със СОП в масовите училища.

В хода на дискусията бяха засегнати въпросите за същността и целите на ресурсното подпомагане, реалистичността на родителските и учителските очаквания, трудностите, които родители и учители срещат при обучението и интегрирането на деца със СОП, начина на приемане на децата със СОП спрямо останалите децата в масовите училища, проявата на разбиране и толерантност от страна на обществото като цяло спрямо тази уязвима група. Представителите на училищната мрежа, ресурсните учители и родителите споделиха опита си по отношение на ресурсното подпомагане, изразиха мнения и споделиха опит, по отношение проявата на толерантност от страна на децата и техните родители, като подчертаха важността на пълноценното интегриране на децата със СОП в училищната среда, както предпоставка за пълноценно личностно развитие, според способностите и възможностите на отделното дете и интегрирането му в обществото като цяло.

Представителите на ОА посочиха резултатите, по отношение интегрирането на децата със СОП в училищна среда и възможността за ползване на социални услуги от тях и техните родители на територията на Община Панагюрище.

Г-жа Колчакова - Директор на Ресурсен център гр. Пазарджик, разясни подробно политиките на ресурсното подпомагане, същността, целите и задачите, които ресурсното подпомагане преследва, като детайлизира работата на Ресурсен център гр. Пазарджик и в частност, работата на ресурсния учител.

Срещата бе закрита от директора на ЦОП, г-жа Русинова, която подчерта пред присъстващите, че това е първата подобна организирана и реализирана в ЦОП ”Зора” среща, но се надява ЦОП да има възможността да бъде домакин и на следващи такива.

вторник, 11 февруари 2014 г.

Фондация СПО предлага възможност за работа в социални услуги ЦНСТ и ЦОП

Фондация „Социални практики в общността” открива процедура по наемане на персонал в социалните услуги Център за обществена подкрепа /ЦОП/ и Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/, гр. Панагюрище. 

Център за обществена подкрепа „Зора”

Психолог – 2 свободни позиции
Минимални изисквания за заеманата длъжност:
 1. Образование – висше, минимална образователна степен – бакалавър;
 2. Специалност – психология;
 3. Компютърна грамотност;
 4. Умения за работа в екип. 

Център за настаняване от семеен тип „Павел Бобеков” 

Социален работник – 1 свободна позиция
Минимални изисквания за заеманата длъжност:
 1. Образование – висше, минимална образователна степен – бакалавър;
 2. Подходящи специалности – социални дейности, социална педагогика или друг подходящ хуманитарен профил;
 3. Компютърна грамотност;
 4. Умения за работа в екип.

Детегледач/ка – 6 свободни позиции
Минимални изисквания за заеманата длъжност:
 1. Образование – средно;
 2. Компютърна грамотност;
 3. Умения за работа в екип.

Хигиенист – 1 свободна позиция
Минимални изисквания за заеманата длъжност:
 1. Образование – основно.

Необходими документи за кандидатстване

 1. Писмено заявление за кандидатстване;
 2. Автобиография;
 3. Мотивационно писмо;
 4. Диплома за завършено образование – копие.
 5. Документи за допълнителна квалификация – копие.

Процедура за избор на персонал

Подборът на персонал ще се проведе от Комисия в два етапа: 1) по документи и 2) индивидуално събеседване с кандидатите.

Документите ще се приемат в ЦОП „Зора” на адрес: гр. Панагюрище, ул. „Кръстьо Гешанов” № 5. Срокът за тяхното подаване е от 11.02.2014 г. до 21.02.2014 г. (вкл.). Лице за контакт Станка Делибашева, тел. 0357/6 20 23.

Длъжностните характеристики за обявените позиции са на разположение на заинтересованите кандидати в деловодството на ЦОП „Зора”.

Желаем ви успех!

сряда, 5 февруари 2014 г.

Център за обществена подкрепа „Зора” – Панагюрище организира мероприятие „Помощници на Баба Марта”По традиция, през месец февруари, Център за обществена подкрепа „Зора” – Панагюрище организира мероприятие „Помощници на Баба Марта”. Всички деца от 1 до 8 клас, които желаят да прекарат част от свободното си време в компанията на свои връстници, изработвайки традиционни български мартеници, могат да се чувстват поканени да посетят Центъра в дните 07, 14, 21 и 28 февруари (петък) от 15:30 ч. до 17:00 ч.

Децата, участници в мероприятието ще имат възможността да честитят Баба Марта на своите връстници, приятели и близки с лично изработените от тях мартенички.

Предварително записване на желаещите не е необходимо.

ЦОП „Зора” се намира на ул.”Кръстьо Гешанов” № 5.

За допълнителна информация: 

0357/6 20 23 или 0879 123 535

Очакваме Ви!

събота, 21 декември 2013 г.

Приключи Благотворителния Коледен Базар на ЦОП «Зора»

От 16.12.2013 г. до 20.12.2013 г. Център за обществена подкрепа „Зора” реализира за четвърта поредна година Благотворителен Коледен Базар, който бе разположен на площад „20-ти Април” в сградата на ГУМ.

По традиция, събраните от Коледния базар финансови средства се предоставят на родители на болно дете. Събраната сума и Коледна кошничка с плодове и лакомства, г-жа Русинова, директор на ЦОП „Зора”, лично предостави на майката на 6 годишната Лидия Кекова от гр. Панагюрище, с цел подпомагане лечението на детето.

Общата сума на събраните финансови средства тази година възлиза на 360 лв.

сряда, 18 декември 2013 г.

Ден на отворените врати в ЦОП "Зора"

На 20.12.2013 год. (петък) Център за обществена подкрепа „Зора” - Панагюрище отваря врати за всички граждани, желаещи да го посетят и да се запознаят със спецификата на работа, видовете социални услуги, предлагани на деца в риск и техните семейства, както и да се присъединят към организираното от екипа на Центъра Коледно тържество.

Каним всички деца, потребители на социални услуги в Центъра и всички деца от общността, взели участие в изготвянето на изделия за традиционния Благотворителен Коледен Базар на Коледното ни тържество, което е с начало 15:30 ч. в сградата на ЦОП „Зора”, ул. „Кръстьо Гешанов” №5.

Translate

Follow by Email

PAGE RANK Check tool

Check Page Rank of your Web site pages instantly:

This page rank checking tool is powered by Page Rank Checker service