петък, 21 октомври 2016 г.

ЦОП „Зора” – Панагюрище стартира информационна кампания „Вредят ли ни или помагат смарт – технологиите”

Месеците октомври и ноември, всяка учебна година в някои страни, са месеци за превенция на тормоза в училище, като месец октомври е обявен за «Месец за Превенция на тормоза», а седмицата от 14 до 18 ноември е обявена за «Седмица срещу тормоза». 

През годините, ЦОП «Зора» Патагюрище е подготвял и реализирал в училищната мрежа на Общината няколко информационни кампании свързани с агресията, насилието и тормоза в училище, а и не само, целящи превенция на проблема «Агрессия, насилие, тормоз» и насочване вниманието и фокуса на подрастващите към предимствата на позитивната учебна среда, среда без агресивни прояви, насилие и тормоз.

Говорейки за превенция на агресията, насилието и тормоза изобщо, някaк си, като че ли все ни убягва кибертормоза, който от една страна, расте с най-бързи темпове сред учениците, а от друга страна, защото е най-слабо видимият за възрастните (учители, родители, администратори) и поради това е най-трудно повлияваният чрез традиционните средства, които са разписани в различните механизми за противодействие на тормоза, включително и в този на МОН.

Според нас, превенция на проблема «кибертормоз» би могъл да се постигне, от една стрна, чрез повишена чувствителността към проблема «пристрастяване и създаване на зависимост от употребата на смартфони, таблети, лаптопи и др.» и повишено нивото на информираност при учениците за вредите от неправилната и ежедневна употреба на смарт-технологиите в психологически, емоционален, здравен и социален аспект. 

От друга страна, бихме искали да насочим вниманието и да се даде гласност на проблематиката сред подрастващите, акцентирайки върху превенцията на инциденти от правене на „опасни селфита”. Вземайки предвид мотивите на децата за това, като например в стремежа си да бъдат актуални и популярни сред връстниците и приятелите си или да не станат обект на присмех, подигравки и изолация, в това число и под формата на предизвикателство между самите тях, конкуренция или заплаха, децата са склони да отидат на всевъзможни локации и да се снимат, без да си дават сметка, че могат да застрашат живота си в стремежа си да се «докажат», като «постнат» снимка в социалните мрежи от ексцентрично и опасно място, за да предизвикат възхищението на връстниците си и да спечелят нови «приятели» в социалните мрежи. 

Тази година екипът на Център за обществена подкрепа «Зора» - Панагюрище, с подкрепата на фондация «Социални практики в общността», подготви информационна кампания «Вредят ли ни или помагат смарт – технологииите», предназначена за деца в училищна възраст от 5 до 12 клас. Кампанията е насочена към повишаване информираността на деца в училищна възраст за разумното използване на смарт-технологиите, както и да запознае подрастващите с последиците от прекомерната им и неправилна употреба. Съвместно с телевизионно студио “Оборище прим”, както и експерти, учители и деца от гр. Панагюрище, е подготвен и кратък филм, касаещ темата за вредата и ползата от смарт-технологиите.

ЦОП планира да стартира информационната си кампания в края на месец октомври, месеца обявен за «Месец за Превенция на тормоза», както и да я финализира в седмицата 14 - 18 ноември, седмицата обявена за «Седмица срещу тормоза».

Планирано е, в хода на кампанията, да бъдат проведении 4 информационни срещи, съответно с ученици от 5/6 клас на ОУ «20-ти Април», 7/8 клас на ОУ «проф. Марин Дринов», 9/10 клас на СУ «Нешо Бончев» и 11/12 клас на ПГИТМТ – Панагюрище. Информационните срещи ще бъдат проведени и договрени с ръководствата на учебните заведения, съобразно учебните програми на учениците и професионалните ангажименти на преподавателите.

понеделник, 17 октомври 2016 г.

Децата от ЦНСТДМ “Павел Бобеков” отбелязаха годишнина от рождението на своя патрон

По случай навършване на 164 години от раждането на Павел Бобеков, чието име носи Центъра за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания в гр. Панагюрище, деца, настанените в Центъра, в знак на почит и уважение към паметта на панагюрския общественик и революционер, поднесоха цветя на бюст-паметника в двора на социалното заведение, както и на паметника на Павел Бобеков в центъра на град Панагюрище.

Децата бяха запознати с живота и делото на своя патрон от екипа, полагащ грижа за тях.

сряда, 12 октомври 2016 г.

Съвместна информационна кампания по „Приемна грижа“ между ЦОП „Зора“ и Дирекция „Социално подпомагане”

На 14.10.2016г. и 19.10.2016г. на територията на градовете Панагюрище и Стрелча ще се проведе съвместна информационна кампания по „Приемна грижа” с участието на Дирекция „Социално подпомагане” (Отдел „Закрила на детето”) – Панагюрище и Фондация „Социални практики в общността” – гр. Пазарджик (Център за обществена подкрепа „Зора” – гр. Панагюрище), като в информационната кампания в гр. Панагюрище ще се включи и екипа по приемна грижа към Община Панагюрище.

Основната цел, на съвместно подготвената информационна кампания по „Приемна грижа”, е услуга „Приемна грижа” да бъде популяризирана, като гражданите да бъдат запознати с условията и процедурите за набиране и утвърждаване на приемни семейства в България.

Информационната кампания е предназначена за хората в активна възраст, проявяващи интерес към приемната грижа. Те могат да бъдат семейни двойки; пълнолетни лица, съжителстващи на семейни начала – несемейни партньори; пълнолетни лица, отглеждащи сами децата си и пълнолетни лица, без семейни ангажименти.

Съвместната инициатива на двете структурни звена, за осъществяване на информационни срещи по „Приемна грижа”, ще се проведе на 14.10.2016г. от 17:00ч. в ЦОП ”Зора” гр. Панагюрище и на 19.10.2016г. от 11:00ч. в Младежки дом гр. Стрелча.

неделя, 25 септември 2016 г.

НАЦИОНАЛНА ИНФОРМАЦИОННА СЕДМИЦА ЗА ОСИНОВЯВАНЕТО ЩЕ СЕ ОТБЕЛЕЖИ ОТ ЦОП „ЗОРА” В ПАНАГЮРИЩЕ

За трета поредна година Фондация «Социални практики в общността», като доставчик на социални услуги за община Панагюрище, подкрепя инициираната от Българска Асоциация Осиновени и Осиновители (БАОО) Национална информационна седмица за осиновяването. По този повод Център за обществена подкрепа «Зора» – Панагюрище ще предложи на жителите на община Панагюрище няколко организирани събития.


Организираната от БАОО информационна седмица 26.09.2016 – 02.10.2016 г. цели да бъдат подкрепени: 
  • осиновените деца, за да не се чувстват различни от останалите; 
  • родителите, за да знаят къде могат да намират помощ, подкрепа и обмяна на родителски опит с други осиновители, както и консултация със специалисти. 
Инициативата на ЦОП „Зора” е насочена: 
  • Към кандидат осиновителите и хората, които още не са взели решение за осиновяване: да покаже какви са възможностите за подкрепа от страна на организацията – срещи с хора, които вече са осиновили дете, обмяна на опит, професионални консултации и др. 
  • Към осиновителите: да се присъединят към група за взаимопомощ, където да получат допълнително знания и информация, чрез споделяне на личен опит с останалите членове на групата, преминали по същия път на осиновяване, както и включване на специалисти от цялата страна по заявка на групата.
На 26.09.2016 г. в 16.30 часа на Площад „20-ти Април” (в центъра на гр. Панагюрище), екипът по осиновяване към ЦОП, съвместно с БМЧК, ще разпространи информационни брошури, свързани с процеса на осиновяване. Такива брошури ще бъдат предоставени в ДСП/ОЗД и в приемната на ОА –Панагюрище. Брошурите са изработени от екипа на ЦОП. 

На 30.09.2016г. от 17.00 часа в ЦОП „Зора“ ще се състои среща на групата за взаимопомощ на „Кандидат-осиновители, осиновители и осиновени хора”. Напомняме, че групата функционира вече 4 г. от както е сформирана през 2012 г. Водещи на групата са социалните работници от ЦОП "Зора" Дидка Поибренска и Кънчо Гюнов, при които кандидатите за осиновители преминават задължителното си обучение по утвърдена от МТСП програма. 

На срещата ще бъде показан, предоставеният от БАОО, документален филм „Триъгълник от любов“, след което ще могат да се обсъдят житейските казуси на персонажите. 

Също така, ще бъде дадена трибуна на присъстващите да изкажат своето мнение по повод промените, които се готвят в „Семейния кодекс“, касаещи осиновяването и отпадане на „Тайната на осиновяването” 

Надяваме се да бъдем полезни на семействата, осиновили деца, на тези, които все още не са срещнали своите деца, а чрез всички тях и на всяко дете, което ще премине или е преминало през процеса на осиновяване. 

Нека заедно, като граждани и хора, да спомогнем за утвърждаването на разбиращо и подкрепящо отношение на обществото към осиновяването! 


За контакт: 
Фондация “Социални практики в общността” – Пазарджик 

Център за обществена подкрепа “Зора” – Панагюрище 
ул. „Кръстьо Гешанов” № 5
телефон: 0357/ 6 20 23 ; 0879 123 494 , 0879 123 492 
е-поща: cop.pg@mail.bg

понеделник, 20 юни 2016 г.

Ваканционен пакет от занимания за децата на Панагюрище

От 17 юни до 26 август 2016г. в ЦОП „Зора” стартира провеждането на Ваканционен пакет 2016 «Мога и сам», предназначен за деца в задължителна училищна възраст. Всеки петъчен ден ще се провеждат занимания на ротационен принцип, в часовете от 11:00ч. до 12:30ч., като на 02 септември 2016г., ще бъде сложен тържествени край на ваканционната програмата заедно с участниците.

През това лято, желаещите да посещават ЦОП «Зора» ще могат да се включат в пет на брой ателиета, а именно „Сготви, хапни”, „Природа и фотография”, „Мода, стил и красота”, „Спорт и здраве” и „Приложни изкуства“.

Задачата, която си поставя от ежегодния Ваканционен пакет, е да подпомогне децата за по-ефективно използване на свободното време, както и да предостави възможности за занимания по интереси, да разширят познанията си и социалните си контакти с връстници, както и да повишат уменията на децата за самостоятелно справяне с предизвикателствата от ежедневието. 

Още с първото занятие, желаещите да се включат в програмата се оказаха повече от очакваното. Това ни дава увереност, че тази лятна програма е нужна за децата на Панагюрище.


Translate

Follow by Email

PAGE RANK Check tool

Check Page Rank of your Web site pages instantly:

This page rank checking tool is powered by Page Rank Checker service