вторник, 13 октомври 2015 г.

Годишна информационна кампания по приемна грижа

За някой, Вие може да сте още едно семейство в света, но за едно дете, което иска да има семейство, Вие сте целият свят.


На 13.10.2015 г. и 15.10.2015 г. на територията на градовете Панагюрище и Стрелча ще се проведе съвместна информационна кампания по „Приемна грижа” с участието на Дирекция „Социално подпомагане” (Отдел „Закрила на детето”) – Панагюрище и Фондация „Социални практики в общността” – гр. Пазарджик (Център за обществена подкрепа „Зора” – гр. Панагюрище).

Основната цел на съвместната кампания е услугата „Приемна грижа” да бъде популяризирана и гражданите да бъдат запознати с условията и процедурите за набиране и утвърждаване на приемни семейства в България.

Kампанията е предназначена за хората в активна възраст, проявяващи интерес към приемната грижа. Те могат да бъдат семейни двойки; пълнолетни лица, съжителстващи на семейни начала – несемейни партньори; пълнолетни лица, отглеждащи сами децата си и пълнолетни лица, без семейни ангажименти.

Съвместната инициатива на двете структурни звенa ще се проведе на 13.10.2015г. от 17.00ч. в ЦОП ”Зора” гр. Панагюрище и на 15.10.2015г. от 11.30ч. в Младежки дом гр. Стрелча.

четвъртък, 24 септември 2015 г.

Център за обществена подкрепа «Зора» – Панагюрище ще се присъедини към Втория национален информационен ден за осиновяването под надслов „Направи щастливо едно дете, което иска да има семейство“

В обявеният от Българска Асоциация Осиновени и Осиновители (БАОО)Национален информационен ден на осиновяването - 29.09.2015г., ще се включи за втори поредн път и Фондация «Социални практики в общността» – Пазарджик, доставчик на услуга ЦОП „Зора” - Панагюрище.

Информационният ден цели:
  • да се информира обществеността и заинтересованите граждани къде, кога и как могат да получат информация, подкрепа и помощ по въпросите за осиновяването на деца.
  • да се популяризира акта на осиновяването и промяна на обществените нагласи

Инициативата е насочена:
  • Към кандидат осиновителите и хората, които още не са взели решение за осиновяване: да покаже какви са възможностите за подкрепа от страна на организацията – срещи с хора, които вече са осиновили дете, обмяна на опит, професионални консултации и др.
  • Към осиновителите: да станат част от група за взаимопомощ за повишаване на родителските умения и обмяна на опит.

Напомняме, че от 2012 год. в ЦОП „Зора” се сформира група за взаимопомощ на «Кандидат – осиновители, осиновители и осиновени хора», с цел предоставяне на професионална подкрепа в посока за споделяне и информиране на участниците в групата по въпросите на осиновяването.

Водещи на групата са социалните работници от ЦОП «Зора» Дидка Поибренска и Кънчо Гюнов, при които кандидатите за осиновители преминават задължителното си обучение по утвърдена от МТСП програма.

На 29.09.2015г. (вторник) от 10.00 до 17.00 ч. в ЦОП „Зора“ ще се организира Ден на отворените врати, посветен на осиновяването. През целият ден на телефон 0357/ 6 20 23 ще бъде предоставяна информация по въпроси, свързани с процеса на осиновяване на заинтересованите лица. На присъстващите в ЦОП „Зора“ ще бъде прожектиран документален филм по темата.

В центъра на град Панагюрище ще бъдат разпространени информационни брошури, изготвени от екипа по осиновяване в ЦОП „Зора“. За гражданите, проявявили интерес по темата, ще бъде предоствяна информация от специалистите.

Ние, екипът на ЦОП, можем да бъдем полезни както на семействата, осиновили вече деца, така и на тези, които това им предстои да се случи, а чрез всички тях и на всяко едно дете, което ще премине или е преминало през процеса на осиновяване.

За контакт и повече информация: Фондация “Социални практики в общността” – Пазарджик

Център за обществена подкрепа “Зора” – Панагюрище

адрес: ул. „Кръстьо Гешанов” №5,

телефон: 0357/ 6 20 23 ; 0879 123 494 , 0879 123 492

cop.pg@mail.bg

www.spbc-fondation.org

сряда, 29 април 2015 г.

Деца и младежи от ЦНСТ „Павел Бобеков“ участват в селекционен турнир по футбол

На 26 април 2015 г. в спортната зала в столичния квартал „Челопечене” четири от настанените в ЦНСТ „Павел Бобеков” деца и младежи, Милчо Петров, Венцислав Горанов, Марин Димитров и Пирин Върбанов, взеха участие в първият от поредица турнири, организиран от „Спортс Мениджмънт България” ЕООД, официален партньор на фондация Homeless World Cup за територията на България във връзка със селекцията на до осем младежи над 16 години, които да представят страната на следващия специфичен Мондиал в Амстердам (Холандия), който ще се проведе от 12 до 19 септември 2015 година.

В подготовката за престижното състезание в Холандия тази година ще участват играчи от градовете София, Варна, Пловдив, Стара Загора, Панагюрище, Брацигово, Лом и село Доганово. Кандидати за национални състезатели от гр. Панагюрище ще бъдат и младежите от ЦНСТ „Павел Бобеков“ гр. Панагюрище.


От началото на месец май „Спортс Мениджмънт България” ще им организира безплатни тренировки два пъти седмично по 90 минути под ръководството на квалифициран треньор и ще им осигури участие в максимум 10 квалификационни турнира за избор на представителен тим.


Следващият селекционен турнир, чиито организатор е „Спортс Мениджмънт България” ЕООД с Управител Виктор Кирков, ще се проведе на 10.05.2015г., отново в гр. София.

вторник, 28 април 2015 г.

Деца от ЦНСТ се включиха в мащабна инициатива на УНИЦЕФ България "Моят глас е важен"

Инициативата е насочена към промяна на обществените нагласи относно правото на детско участие 


30 март 2015 г. Детският фонд на ООН в България стартира публична кампания „Моят глас е важен“. Това е информационна и социална инициатива, която цели промяна на обществените нагласи по отношение на правото на детско участие – т.е. даването на възможност на децата и младежите да изразяват свободно своето мнение по всички въпроси, които ги касаят пряко или косвено (в семейството, училището, градската среда, обществото и държавата като цяло).

Публичният етап на кампанията е продължение на лансираното широкомащабно допитване до децата в България. След провеждане на фокус-групи в края на месец март, във връзка със стартирта на кампанията на УНИЦЕФ България, 3 деца от ЦНСТ „Павел Бобеков”-Панагюрище - Димитрия Михалева и Захари Людов на 11години и Венцислав Горанов на 19 години, взеха участие в организирания Детски форум, който се проведе в гр. Софияот 22 до 24 април.

Целта на форума бе в защитена среда, 30 деца от различни градове в България, да споделят своя опит и мнения по отношение на проблеми, които касаят техния живот, като бяха насърчени да изразят своето мнение и да дадат препоръки за промени.

Участници във форума бяха деца от малки и големи населени места, деца с различни етническа принадлежност, деца с увреждания, деца, които са потребители на социални услуги, деца от ученически съвети и младежки групи. Всички те бяха избрани сред близо седемте хиляди, които попълниха първото по рода си пряко и широкомащабно онлайн допитване на УНИЦЕФ в рамките на кампанията "Моят глас е важен".

Според предпочитанията си, децата бяха разделени в шест тематични групи – Децата и мнението им, Солидарност, Българските деца в чужбина или тук, Свободно време, Училище и Семейство.

Част от проблемите, които децата виждат за себе си в България са бедността, качеството на образование, насилието и лесния достъп до наркотици, цигари и алкохол.

Участниците във форума се срещнаха с ръководителите на УНИЦЕФ и на Държавната агенция за закрила на детето, както и с посланика на България в ООН, като целта бе всички заинтересовани страни да вземат предвид мненията на децата в значими за тях области като образование, здравеопазване, социална защита, свободно време и др. при актуализирането на Националната стратегия за закрила на детето 2008-2018/20.

сряда, 1 април 2015 г.

„Мобилност на социалните услуги” добра практика на ЦОП "Зора"

На 30.03.2015г. в Британски съвет - България, гр. София, по покана на г-н Дейвид Бисет - Сдружение „Еквилибриум“, директорът на Център за обществена подкрепа «Зора» взе участие в заключителна работна среща по проект „Оценка и самооценка на услугите за деца и семейства като средство за изграждане на капацитет“, реализиращ с финансовата подкрепа на Конфедерация Швейцария чрез Фонд за реформи, свързани с участието на гражданското общество.

В първата част на работната среща г-н Дейвид Бисет представи проекта и ключовите теми, проблемите и възможните решения при оценка на въздействието на социалните услуги върху потребителите, а професор Тони Гайе - директор на „Рефлективно учене“ (Reflective Learning International), Великобритания и гост на срещата, говори за това „Могат ли услугите да бъдат подобрени чрез идентифициране на дефицити?”

Втората част на срещата бе предоставена за презентации на участвалите в проекта Центрове за обществена подкрепа в страната, между които е и ЦОП „Зора” - Панагюрище.

Г-жа Красимира Русинова - Директор на социалната услуга, представи презентация на тема „Мобилност на социалните услуги”, като пример за добра практика при предоставяне на социални услуги на рискови групи деца и техните семейства на територията на област Пазарджик.

Translate

Follow by Email

PAGE RANK Check tool

Check Page Rank of your Web site pages instantly:

This page rank checking tool is powered by Page Rank Checker service