сряда, 1 април 2015 г.

„Мобилност на социалните услуги” добра практика на ЦОП "Зора"

На 30.03.2015г. в Британски съвет - България, гр. София, по покана на г-н Дейвид Бисет - Сдружение „Еквилибриум“, директорът на Център за обществена подкрепа «Зора» взе участие в заключителна работна среща по проект „Оценка и самооценка на услугите за деца и семейства като средство за изграждане на капацитет“, реализиращ с финансовата подкрепа на Конфедерация Швейцария чрез Фонд за реформи, свързани с участието на гражданското общество.

В първата част на работната среща г-н Дейвид Бисет представи проекта и ключовите теми, проблемите и възможните решения при оценка на въздействието на социалните услуги върху потребителите, а професор Тони Гайе - директор на „Рефлективно учене“ (Reflective Learning International), Великобритания и гост на срещата, говори за това „Могат ли услугите да бъдат подобрени чрез идентифициране на дефицити?”

Втората част на срещата бе предоставена за презентации на участвалите в проекта Центрове за обществена подкрепа в страната, между които е и ЦОП „Зора” - Панагюрище.

Г-жа Красимира Русинова - Директор на социалната услуга, представи презентация на тема „Мобилност на социалните услуги”, като пример за добра практика при предоставяне на социални услуги на рискови групи деца и техните семейства на територията на област Пазарджик.

Отчет за дейността на Фондация СПО през 2014 г. за социалните услуги ЦОП и ЦНСТ

От 27 до 29.03.2015г. в гр. Хисар, Фондация „Социални практики в общността” организира работен семинар за отчитане на дейностите на ЦОП и ЦНСТ за календарната 2014г.

В срещата взеха участие, както Ръководството на фондацията и служителите в двете социални услуги, така и представители на партниращите на Фондацията структури и организации, при предоставяне на социални услуги на територията на общините Панагюрище и Стрелча.
На семинара бяха изведени приоритетите за предоставяне на социални услуги ЦОП „Зора” и ЦНСТ „Павел Бобеков” през календарната 2015г.

Приоритетните направления по които ЦОП „Зора” ще работи през календарната 2015г. са общо четири, а именно:
  • Реализиране на информационна кампания «Мога и сам», целяща повишаване информираността на децата в училищната мрежа на гр. Панагюрище, за предлаганите от ЦОП дейности и услуги насочени към деца;
  • Дейности в посока превенция на отпадането от училище, целящи намаляване броят на застрашените от отпадане от училище деца и млади хора, повишаване тяхната мотивация за учене и изграждане на положителна нагласа към училището и учебния процес;
  • Реализиране в училищната мрежа на територията на гр. Панагюрище информационна кампания посветена на «Домашно насилието», целяща повишаване информираността на учениците, относно видовете домашното насилие и повишаване чувствителността на подрастващите, относно проблематиката, получаване обективна информация за това кои са основните им права и кои са органите към които могат да се обърнат за помощ и подкрепа при необходимост;
  • Индивидуална и групова работа с родители, целяща предоставяне пространство за споделяне на родителски опит и позитивиране ролята на родителя при отглеждането и възпитанието на децата в семейна среда, с акцент върху родители на деца с проблемно поведение.
Приоритетните области в които ЦНСТ „Павел Бобеков” ще работи през календарната 2015г. са общо 5, а именно:
  • Дейности в посока училищна успеваемост и постигане съответната образователна степен;
  • Дейности в посока пълноценна интеграция на децата и младежите в училищна среда и в общността;
  • Дейности в посока ангажиране и осмисляне на свободното време на децата и младежите, настанени в ЦНСТ;
  • Дейности в посока придобиване и развитие на умения за самостоятелен начин на живот;
  • Индивидуална и групова работа с децата и младежите с цел превенция на отклоняващо се поведение

Фондация СПО се включи в Национална информационна кампания на УНИЦЕФ България

 През месец март Фондация „Социални практики в общността” – Пазарджик, доставчик на социални услуги Център за обществена подкрепа „Зора” и Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи „Павел Бобеков” гр. Панагюрище се включи при организиране на фокус-групи с деца при съдействие от страна на Национална мрежа за децата (НМД). Тези фокус-групи се провеждат на национално ниво, във връзка със започнатата кампания от УНИЦЕФ България, посветена на правото на децата на участие.

Основната цел на тази кампанията е всички заинтересовани страни – Народното събрание, правителството и широката общественост – да вземат предвид мненията на децата в значими за тях области като образование, здравеопазване, социална защита, свободно време и др. при актуализирането на Националната стратегия за закрила на детето 2008-2018/20. Повече подробности може да намерите на сайта на УНИЦЕФ България.
На 26.03.2015 г. ЦОП „Зора” стана домакин на две от тези фокус-групи. В едната фокус-групите участваха деца и младежи от ЦНСТ „Павел Бобеков”, а в другата деца и младежи от Български младежки червен кръст.

При провеждането на фокус-групите бе следвана предварително разработена методология, както и подходящи за проучвания с деца, принципи и процедури за закрила. Фасилитатор на фокус-групите бе Станислав Додов – координатор „Детско и младежко участие” към НМД.

В рамките на няколко часа бяха обсъдени различни проблеми от живота на децата. Резултатите от фокус-групите ще бъдат представени в края на месец април тази година, на организирана тридневна заключителна среща в гр. София, на която са поканени трима представители от реализираните в ЦОП фокус-групи.

понеделник, 5 януари 2015 г.

След Благотворителния Коледен Базар на ЦОП "Зора"

На 29.12.2014 год. екипът на Център за обществена подкрепа „Зора” - Панагюрище за поредна година организира Новогодишно тържество за децата, взели участие в изработването на изделия за традиционния Благотворителен Коледен Базар, който провежда Центъра. 

С много веселие, игри и все още с коледно настроение бе посрещнат Дядо Коледа на празничното детско парти, а децата получиха от добрия старец торбички с лакомства.

Благотворителният си Коледен Базар ЦОП „Зора” проведе на 22 и 23 декември 2014 г., който бе разположен на площад „20-ти Април” в сградата на ГУМ.

Тази година ЦОП „Зора” се включи в инициативата на БЧК за набиране финансови средства за нуждите на 22 годишната Паолина от гр. Панагюрище.

Тази години към благородната кауза на ЦОП, се присъедини и ЦНСТ „Павел Бобеков” - Панагюрище, като социална услуга, която също от 2014 г. се управлява от Фондация СПО.

Общата сума на събраните средства от базара възлиза на 202,00 лв. Сумата бе предоставена на 29.12.2014г. на г-жа П. Дундарова, представител на БЧК от Директора на услугите, г-жа Кр. Русинова.

сряда, 3 декември 2014 г.

5 години ЦОП "Зора" - Панагюрище

В края на ноември месец се отбелязват 5 години от създаванто на Център за обществена подкрепа "Зора" - Панагюрище.

Създаден по Програма ФАР към МТСП през 2009 г., ЦОП се утвърди като успешна алтернативна социална услуга в общността, както на местно, така и на областно и национално ниво. Широкият спектър от достъпни услуги, индивидуален подход и групови програми за деца и родители, които социалните работници и псхолози предоставят през годините имат следното цифрово изражение: общ брой потребители - 799, от който над 600 са деца.

Фондация "Социални практики в общността" изказва свойте благодарности към всеотдайния и сплотен екип от професионалисти, които работят в ЦОП и които правят възможно предоствянето на качествени социални услуги на деца и семейства от община Панагюрище и гр. Стрелча.

Специални благодарности отправяме и към партньорите от партньорската мрежа, с които си съдействаме, както и на акуратната и професионална подкрепа, която ни оказва ОА Панагюрище!

Честит рожден ден!

Translate

Follow by Email

PAGE RANK Check tool

Check Page Rank of your Web site pages instantly:

This page rank checking tool is powered by Page Rank Checker service