четвъртък, 20 декември 2012 г.

ЦОП "ЗОРА" посреща Коледа с Ден на отворените вратиНа 14.12.2012 г. в Център за обществена подкрепа „Зора” - Панагюрище се състоя Ден на отворените врати, като по този начин екипът цели да запознае широката общественост с дейностите си и същевременно да се отбележат наближаващите празници. В тази връзка екипът на ЦОП организира Коледно тържество за децата, потребители на социални услуги и децата от общността, взели участие в мероприятие „Помощници на Дядо Коледа”, чиято цел бе изготвяне на изделия за традиционния Благотворителен Коледен Базар на Центъра.

За децата бяха подготвени състезателни игри, гатанки, коледни песни и задължителните за такива светли дни лакомства.

Празничният следобед донесе на участниците добро настроение и много усмивки, като най-забавната част бе посрещането на Дядо Коледа и получените от чувала на добрия старец изненади.петък, 7 декември 2012 г.

Благотворителен Коледен базар - съвместна инициатива на ЦНСТ и ЦОП Велинград

На 07.12.2012 г. в  картинната галерия във Велинград бе организирана традиционна коледна изложба- базар с благотворителна цел. Коледните сувенири бяха изработени от децата участници в ателиета по интереси "Сръчко" към Център за обществена подкрепа и "Приложно изкуство" към Център за настаняване от семеен тип 1 и 2. На събитието присъства Кмета на община Велинград - г-н Лебанов, Председателя на общински съвет Велинград, зам. кметове, ОЗД към ДСП и др. гости. Децата от ученическата компания "Джуниър Айчивмънт" към СОУ "Васил Левски" също подкрепиха изявата. В духа на Коледа, със събраните средства ще бъдат закупени подаръци за децата, потребители на социални услуги към центровете.
Състоя се последна среща за 2012 на групата за кандидат-осиновители, осиновители и осиновени хора


На 07.12.12г. се проведе последната заключителна среща за 2012г. на групата за кандидат-осиновители, осиновители, и осиновени хора в ЦОП „Зора” гр. Панагюрище. Темата бе „Обмяна на опит между осиновители и кандидат – осиновители”. Дискутирани бяха въпроси свързани с отказа на дете – за и против, честота на срещите в осиновителния период, смяна на рожденото името на детето и др.

Сформирана през януари 2012 г., група  единодушно взе решение срещите през новата 2013 г. да продължат. Споделиха, че така се чувстват по-уверени, сигурни и подготвени за промените които им предстоят.

Успех на групата и през новата 2013 г.!

петък, 30 ноември 2012 г.

ЦОП Велинград отбелязва Световен ден за борба с насилието над деца


Във връзка с 19 ноември – Световен ден за борба с насилието над деца, в рамките на проект „Моят живот – моя отговорност” реализиран от Фондация „Социални практики в общността”, доставчик на социални услуги, в партньорство с Фондация "Стъпка по стъпка", се проведоха редица мероприятия в гр. Велинград. Училищата-партньори и ЦОП стартираха кампания, която ще продължи две седмици, по време на която са предвидени гостувания между екипите на ПГГС, СОУ ”М. Драгинов”, ПГД , ПГИТ; изготвяне на постери и радиопредаване в СОУ ”В.Левски”. В тази инициатива се включи и МКБППМН. 

Работата по проекта даде възможност на специалистите от ЦОП да работи в тясна връзка с младежи, учители и педагогически съветници от 6 училищата на територията на Община Велинград в посока превенция на насилието над деца – една от приоритетните дейности на Центъра.

В седмицата 19-23 ноември 2012 г., екипът на ЦОП постави начало на отворен диалог по темата - в интерактивна форма бе привлечено вниманието на младите хора към дискусията по проблема. Презентацията на тема „Агресия или самочувствие” предизвика оживен диалог и сред учениците на ПУ ”Д. Манчов” – Велинград и СОУ  ”Хр. Смирненски” – с. Света Петка. Предвидени са още събития, които да покажат активното отношение на младите хора по проблема. 
сряда, 28 ноември 2012 г.

Приключи II етап от Кампания „Здравна и полова култура” на ЦОП "Зора"


През месец ноември Център за обществена подкрепа (ЦОП) „Зора” – Панагюрище реализира  II етап на кампания „Здравна и полова култура” сред учениците от 9 до 12 клас в училищната мрежа на гр. Панагюрище и с. Поибрене. Проведени са общо 9 срещи с ученици. Общият брой информирани младежи и девойки по време на този етап от кампанията са 201 ученика. 

По време на срещите бяха дискутирани въпроси, свързани с грижа за здравето, половото съзряване, болестите предавани по полов път и методите за контрацепция. След поднасяне на презентационен материал, съобразен с възрастовото развитие на децата, е предложена анкетна карта, с цел проучване информираността им по дискутираната тема. Предстои обработка и анализ на резултатите от анкетните карти. 

Сред подрастващите, с помощта на младежите от Български младежки червен кръст, които са партньор в реализиране на кампанията, са разпространени над 200 бр. тематични брошури „Здравна култура”, „Полово предавани болести” и „Сексуално и репродуктивно здраве”, разработени от екипа на ЦОП.


понеделник, 5 ноември 2012 г.

Новини от ЦОП "Зора": Приключи II етап на кампанията, посветена на проблема с насилието над и сред децата


От 08.10.2012 г. до 25.10.2012 г. Център за обществена подкрепа „Зора” – Панагюрище проведе сред учащите кампания „Превенция на насилието”. Проведени са 8 срещи, обхванати са 168 младежи и девойки, ученици от 9 до 12 клас от СОУ „Нешо Бончев” и ПГИТМТ в гр. Панагюрище.
По време на презентацията бяха дискутирани въпросите, свързани с видовете насилие, основните причини за проява на насилие сред подрастващите и основните белези за разпознаване на преживяно насилие от дете. След презентацията, на присъстващи бе предложена анкета, чиято цел е да се проучи мнението на тийнейджърите за проблема, тяхната визия за лично участие в този процес. Предстои обработка и анализ на анкетите.
В кампанията бе включено и запознаване на учениците с филма „Непростимо”, чийто акцент е агресията в училище и скритата заплаха за децата в интернет пространството.

сряда, 3 октомври 2012 г.

Продължават информационни кампании за младежи в община Панагюрище


Информационна кампания «Превенция на насилието»
От 08.10.2012г. Център за обществена подкрепа "Зора" – Панагюрище стартира втори етап на информационна кампания «Превенция на насилието»  в училищата СОУ «Нешо Бончев» и ПГИТМТ, в гр. Панагюрище.
Ще бъдат проведении информационни срещи по предварително изготвени графици с ученици от 9 до 12 клас, като целта на кампанията е, младежите от горен курс да бъдат запознати не само с това що е „насилие”, но и с видовете насилие.
Освен това, кампанията цели да повиши чувствителността на тийнейджърите относно проблемната тематика и да предизвика задълбочена дискусия.
Припомняме, че в първи етап на информационна кампания „Превенция на насилието” бяха обхванати 415 деца от 5 до 8 клас в училищата СОУ «Нешо Бончев», ОУ "Марин Дринов" и ОУ "20-ти Април", както и в ОУ «Св. Недельо Иванов» с. Поибрене и в ДДЛРГ «Павел Бобеков». Първи етап на кампанията бе реализиран през месеците март-май 2012г.
Смятаме, че обхващайки учащите в широкия възрастов диапазон от 5 до 12 клас, спомагаме за познаването на проблема, а това би повлияло върху промяната в нагласите на учениците, за намаляване на толерантността към насилието и начините за противодействие на това явление.

Информационна кампания «Здравна и полова култура»
През месеците март-април 2012г., Център за обществена подкрепа реализира първи етап на информационна кампания «Здравна и полова култура» в гр. Панагюрище, с. Поибрене и гр. Стрелча. Информирани бяха общо 35 човека. Кампанията бе предназначена за млади хора в извън училищна възраст, а  основната й цел бе да се повиши  здравната им култура, чрез придобиване на основни познания касаещи репродуктивните функции и процеси, различните аспекти от човешката сексуалност, формирането на здравно възпитание, предпазване от инфекциозни заболявания, предавани по полов път и нежелана бременност.
Втори етап на информационна кампания «Здравна и полова култура» ще стартира от 22.10.2012г. и цели да повиши информираността и да надгради познанията на младежите и девойките от възрастова група 9 – 12 клас. Начина и съдържанието на информацията, която ще се представя на младежите и девойките е съобразена с техните възрастовите особености. Тематичното съдържание ще бъде поднесено във вид на презентационен материал, филм с образователна цел и три информационни брошури - „Здравна култура”, „Полово предавани болести”, „Сексуално и репродуктивно здраве”.
Също така се предвижда и провеждането на информационна кампания „Здравна и полова култура” и в училище ОУ «Св. Недельо Иванов» с. Поибрене за деца от възрастова група 13 – 18 години.
Ангажираме се след финализиране на информационните кампании да запознаем широката общественост с резултатите от извършената от Център за обществена подкрепа дейност по „Превенция на насилието” и „Здравна и полова култура” в училищната мрежа на община Панагюрище.
Предвиждаме двете информационни кампании да приключат през първата половина на месец ноември 2012 г.

понеделник, 10 септември 2012 г.

Как протече ваканцията на 23 деца от община Панагюрище


За втора поредна година, под ръководството на Фондация „Социални практики в общността” – Пазарджик, Център за обществена подкрепа „Зора” – Панагюрище реализира в рамките на три месеца (юни-август) Ваканционна програма "Искам да знам - мога и сам". Приоритетно за периода бяха обхванати общо 23 деца във възрастова група 1 – 4 клас от с. Поибрене и гр. Панагюрище, като социалните работници ангажираха свободното им време не само с приятни, но и с полезни занимания.
Основните цели на реализирания ваканционен пакет бяха децата да развият умения за планиране на свободното си време, да придобият социални и битови умения, чрез участие в ателие „За всекиго по нещо” и не на последно място, да се повиши мотивацията им за редовно посещение на учебни занятия и да се стимулира интереса им към ученето чрез ежеседмично провежданите групови занятия „Училищна подкрепа”.
Поради проявеният значителен интерес към програмата на ЦОП от страна на родители и деца, екипът планира груповата работа по места  да продължи и през учебната 2012/2013г., но с приоритетна възрастова група 5 – 8 клас.

петък, 24 август 2012 г.

Децата от село и достъп до компютриЧиталището в с. Елшица се радва на голямо оживление, споделя Председателката Гинка Томева. Всеки ден, десетки хлапета се събират там, за да разнообразят ваканцията си. Най-голям е интересът към 5-те компютъра, които преди няколко месеца читалището получи като дарение от Фондация “Социални практики в общността”- Пазарджик. Заради големия интерес се наложило децата да бъдат разделени на групички, за да могат да се възползват от достъпа до компютрите.

Източник ПИА.

понеделник, 13 август 2012 г.

Добрата новина: и деца от социални услуги могат да сбъдват мечтите си!

От тази година, Атидже Ахмед ще продължи своето образование в гр. Стара Загора, за да преследва мечтата си да бъде медицинска сестра. Порасналата Атидже ползваше в продължение на 3 г. социални услуги в Център за настаняване от семеен тип - Велинград, който се управлява от Фондация СПО. 

От екипа на ЦНСТ и Ръководството на фондацията пожелаваме на Атидже да не спира да мечтае и сбъдва мечтите си!

сряда, 11 юли 2012 г.

Посланици на доброволчеството в гр. Панагюрище

На 08.07.12 г., Център за обществена подкрепа (ЦОП) „Зора” посрещна група от 3 доброволци от България, Испания и Полша във връзка с изпълнение на проект „Посланици на доброволчеството” на Си-Ви-Ес България. Партньор по проекта е Фондация „Социални практики в общността”, която е доставчик на социалната услуга ЦОП за територията на община Панагюрище.
На 09.07.12 г. доброволците посетиха с. Поибрене, където взеха участие в провеждането на занятие от групова програма „Училищна подкрепа”, което е част от Ваканционния пакет „Искам да знам – мога и сам”, реализиращ се от екипа на Центъра. По-късно, в сградата на ЦОП, групата се срещна с младежите от Български младежки червен кръст (БМЧК) – гр. Панагюрище.
На срещата бяха обсъдени въпроси, свързани с развитието на доброволческата дейност в страните, от който са представители в групата, извършваните доброволчески акции по места, провеждането на доброволчески лагери в страната и чужбина, изискванията да станеш част от доброволческото сдружение на европейската доброволческа служба и личните мотиви на всеки един да бъде доброволец.
От 17.00 ч. представителите на доброволческата организация Си-Ви-Ес България, Центъра за обществена подкрепа „Зора” и младежите от БМЧК съвместно организираха доброволческа акция на централния площад в гр. Панагюрище.
До късно вечерта бяха раздавани рекламни брошури на всички граждани, проявили интерес към изложения снимков материал от пътуващата изложба в България, която има за цел да популяризира интересни проекти, свързани с доброволческата дейност в страната и чужбина.
сряда, 4 юли 2012 г.

Делегати на Фондация СПО участваха в Международен форум посветен на образованието на бъдещетоОт 28 юни до 02 юли 2012 в Тулуза, Франция се проведе второ издание на международния форум "Образованието утре", организирано от Les Francas. България бе представена из между 57 други държави от Фондация "Социални практики в общността". 

Във форума взеха участие представители и партньори на Les Francas от цял свят, както и делегации от Финландия, Дания, Германия, Полша, Италия, Румъния, Тунис, Алжир, Ливан, Мадагаскар и много други. В рамките на форума се проведоха поредица конференции, работни ателиета, дискусии, представяне на проекти от участниците в проект "Агора". Споделени бяха тенденциите в развитието на образованието, добри практики и проекти за включването на децата и младежите в дейности както на формалното, така и в неформалното образование. Форумът бе предпоставка за създаване на ползотворни контакти между организациите за бъдещо сътрудничество при реализирането на съвместни проекти.

За форума може да видите повече информация тук, както и на страницата на форума.
Повече снимков материал може да видите във Фейсбук-профила на фондацията тук.

вторник, 3 юли 2012 г.

65 ОРГАНИЗАЦИИ ПРИСЪСТВАХА НА ГОДИШНАТА СРЕЩА НА ФРГИ


На 2 юли в София се състоя годишната среща на фондация „Работилница за граждански инициативи”. Тази година основният фокус бе  „Местното дарителство за местно развитие”.  
Темата за "Младежките банки" бяха представени от Върнън Рингланд, специалист, работещ за  Обществена фондация „За Северна Ирландия с голям опит в обучението в модела. 
Програмата включваше още панела "Обществените фондации – средство за набиране и развитие на местни ресурси",  панела "Доброволчеството – средство за мобилизиране на местни ресурси.
По време на срещата бяха наградени и участниците в конкурса за есе и снимка на тема „Моят опит с ФРГИ”.

Източник ФРГИ.

Translate

Follow by Email

PAGE RANK Check tool

Check Page Rank of your Web site pages instantly:

This page rank checking tool is powered by Page Rank Checker service