понеделник, 19 ноември 2018 г.

16 ноември - Международният ден на толерантността


Център за обществена подкрепа (ЦОП) „Зора“ отбеляза с посещение на Дневен център за възрастни хора с увреждания (ДЦВХУ) „Св. Св. Козма и Дамян“ в гр. Панагюрище Международният ден на толерантността.

Деца от СУ „Нешо Бончев“, придружени от социален работник от ЦОП и възпитател от СУ „Нешо Бончев“, посетиха ДЦВХУ и представиха пред възрастните хора своите умения за изработване на икебани, дарявайки ги с детското си очарование и доброто си настроение. 

Домакините топло посрещнаха своите гости и от своя страна също показаха на децата умения за изработване на коледни сувенири, като сърдечно благодариха на участниците за доброто настроение и приятно прекараното време.

петък, 12 октомври 2018 г.

Център за обществена подкрепа „Зора” проведе информационна кампания „Превенция на изоставянето на деца”


От 08 до 12 октомври 2018 г. Център за обществена подкрепа (ЦОП) „Зора” гр. Панагюрище, проведе информационна кампания по „Превенция на изоставянето на деца” в градовете Панагюрище и Стрелча, с ученици от ОУ «Свещ. Недельо Иванов» с. Поиберне и Професионалната гимназия по индустриални технологии, мениджмънт и туризъм (ПГИТМТ) – Панагюрище.

Кампанията е предназначена за млади хора в училищна и извънучилищна възраст (от 13 до 18 години) и цели повишаване нивото на информираност на младежите и девойките относно превенция на нежелана бременност, ранни бракове и превенция от изоставянето на деца и настаняването им в алтернативна форма на грижа.

За провеждане на информационните срещи, екипът на ЦОП получи подкрепата и съдействие от ръководствата на образователните институции, като по време на кампанията са информирани 90бр. млади хора в училищна и извънучилищна възраст и са разпространени 100 бр. брошури.

понеделник, 1 октомври 2018 г.

Фондация СПО подкрепя Национални информационни седмици за осиновяването

За пета поредна година Фондация «Социални практики в общността», като доставчик на социални услуги, подкрепя инициативата на Българска асоциация "Осиновени и осиновители" (БАОО) за отбелязване Национални информационни седмици за осиновяването. По този повод Център за обществена подкрепа (ЦОП) „Зора” – Панагюрище ще предложи на жителите на община Панагюрище няколко събития.

Организираните от БАОО Национални информационни седмици за осиновяването от 24.09.2018г. до 07.10.2018г. са фокусирани върху необходимостта от промяна на чл. 105 от Семейния кодекс и процедурата за достъп до информация за биологичния произход на осиновените хора.

Целта на БАОО е темата отново да бъде поставена за обсъждане и законите да бъдат променени, съобразно препоръката от Съвета по правата на човека на ООН за „Въвеждане на законодателство, което забранява тайната на осиновяването и гарантира правото на детето да знае своя произход“.

На 01.10.2018г. от 12:00ч. до 13:00 часа на пл. „20-ти Април” в гр. Пазарджик, екипът по осиновяване към ЦОП ще разпространи информационни брошури, свързани с процеса на осиновяване. Такива брошури ще бъдат предоставени в ДСП/ОЗД и в приемната на ОА –Панагюрище.

Инициативата е насочена:
  • Към кандидат осиновителите и хората, които още не са взели решение за осиновяване: да покаже какви са възможностите за подкрепа от страна на организацията – срещи с хора, които вече са осиновили дете, обмяна на опит, професионални консултации и др.
  • Към осиновителите: да се присъединят към групата за взаимопомощ, където да получат допълнително знания и информация, чрез споделяне на личен опит с останалите членове на групата, преминали по същия път на осиновяване, както и включване на специалисти от цялата страна по заявка на групата.
До 07.10.2018г. екипът от ЦОП „Зора”, Дидка Поибренска, Красимира Маринска и Десислава Методиева - Добрева, водещи на сформираната през 2012г. група за взаимопомощ на „Кандидат-осиновители, осиновители и осиновени хора” и обучители на кандидатите за осиновители, ще бъдат на разположение на гражданите, проявили интерес към процеса на осиновяване, за да дадат отговори на поставените от тях въпроси.

Надяваме се да бъдем полезни на семействата, осиновили деца, на тези, които все още не са срещнали своите деца, а чрез всички тях и на всяко дете, което ще премине или е преминало през процеса на осиновяване.

Нека заедно, като граждани и хора, да спомогнем за утвърждаването на разбиращо и подкрепящо отношение на обществото към осиновяването!


За информация и контакт:
Фондация “Социални практики в общността” – Пазарджик
Център за обществена подкрепа “Зора” – Панагюрище
ул. „Кръстьо Гешанов” №5
0357/ 6 20 23 ; 0879 123 494
е-поща: cop.pg@mail.bg

www.spbc-fondation.org

понеделник, 10 септември 2018 г.

08 септември – Международен ден за ликвидиране на неграмотността


На 11 септември ЦОП „Зора“ гр. Панагюрище отбеляза Международния ден за ликвидиране на неграмотността, като проведе организирано занятие с деца в с. Поибрене.

Екипът на Центъра бе подготвил за децата забавно образователна игра, чиято цел бе да прочетат приказката „В хамбара“, след което да открият (от няколко изображения) и оцветят, героите участващи в нея, а след това, да отговорят правилно на въпроси свързани със съдържанието на приказката.

В края на занятието всеки участник получи поощрителна награда – учебни пособия ( тетрадка, химикал и молив), които да използва през настоящата учебна година.

Екипът на Центъра благодари на децата за проявения интерес и им пожела успех през новата учебна година.

петък, 1 юни 2018 г.

Екипът на ЦОП „Зора“ отбеляза 1-ви юни

На 01.06.2018г. Център за обществена подкрепа „Зора” – Панагюрище за пореден път отвори врати за всички граждани, желаещи да го посетят и да се запознаят със спецификата на работа, видовете социални услуги, предлагани на деца в риск и техните семейства.

В организираното от екипа тържество, по повод 1 юни – Международният ден на детето, се включиха деца потребители на социални услуги и деца от общността, взели участие в организираните през изминалите месеци от Центъра инициативи и мероприятия.

В рамките на 90 минути, децата се забавляваха участвайки в подготвените от екипа забавни, творчески и игри със състезателен характер.

Всички участници получиха символични награди, а празничното парти приключи с усмивки и добро настроение.


четвъртък, 31 май 2018 г.

Съвместна инициатива за отбелязване на Световен ден без тютюнопушене

Днес, в 10.00ч. на площад „20 –ти Април“, бе реализирана съвместна инициатива на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) към община Панагюрище и Център за обществена подкрепа (ЦОП) „Зора“, ръководен от Фондация „Социални практики в общността“ гр. Пазарджик. 

Поводът на инициативата бе, отбелязване 31 май – Световен ден без тютюнопушене. 

Раздадени бяха 300 бр. бонбони с посланието „Вземи бонбон вместо цигара“, както и 300 бр. брошури, специално подготвени за събитието.
понеделник, 28 май 2018 г.

ЦОП «Зора» приключи информационната си кампания „Вредят ли ни или помагат смарт-технологиите”

През месец май, в рамките на 4 седмици, екип от социални работници на Център за обществена подкрепа (ЦОП) „Зора”, проведе в училищната мрежа на гр. Панагюрище и гр. Стрелча информационна кампания „Вредят ли ни или помагат смарт-технологиите”. 

Кампанията бе предназначена за ученици от първи до четвърти клас и бе насочена към: 
повишаване чувствителността към проблема пристрастяване и създаване на зависимост от употребата на смартфони, таблети, лаптопи и др.; 
повишаване нивото на информираност при учениците за вредите от неправилната ежедневната употреба на смарт-технологиите в психологически, емоционален, здравен и социален аспект; 
превенция на инциденти от правене на „опасни селфита”, сред децата на възраст 7 – 10 г.; 
акцентиране и даване гласност на проблематиката. 

Екипът на ЦОП подготви специално за кампанията информационна брошура по темата, презентационен материал „Вредят ли ни или помагат смарт-технологиите” и кратък документален филм, чрез които да се анагажира вниманието на подрастващите. 

По време на кампанията бяха проведени 6 информационни срещи, информирани 456 ученика, както следва: 
СУ «Нешо Бончев» – 08 и 09.05.18г. – информирани 83 деца от 1 до 4 клас; 
ОУ «20-ти Април» – 11.05.18г. – информирани 120 деца от 1 до 4 клас; 
ОУ «проф. Марин Дринов» – 15 и 22.05.18г. – информирани 203 деца от 1 до 4 клас; 
НУ «Паисий Хилендарски» гр. Стрелча – 28.05.18г. – информирани 50 деца от 1 до 4 клас. 

Един от основните изводи, които се наложиха като резултат от кампанията е, че провеждането на подобна кампания е интересна и полезна за децата на възраст 7 – 10 г. и оказва положително влияние върху разбиранията, нагласите и действията им за превенция на инциденти от правене на „опасни селфита”. Информационната кампания повишава нивото на информираност при децата в начална училищна възраст за вредите, които нанася неправилната употреба на смарт-технологиите върху тях в психологически, емоционален, здравен и социален аспект.

петък, 27 април 2018 г.

„Щъркелов ден“ в ЦОП „Зора“ - Панагюрище

Периода от 14.04.2018г. до 29.04.2018г. е обявен от Българската асоциация „Осиновени и Осиновители“ (БАОО) за отбелязване на „Щъркелов Ден“ – денят, в който детето среща своите родители. 

Във връзка с едно от най-важните събития, посветено на Осиновяването, на 27.04.2018г. от 17:00 часа в ЦОП „Зора“ - Панагюрище ще се проведе среща на групата за взаимопомощ на „Кандидат-осиновители, осиновители и осиновени хора“, която се разраства с всяка изминала година. 

На срещата ще присъства, в качеството си на гост – лектор, г-жа Гергана Богданова – член на БАОО. 

Целта на срещата е да бъде дадена повече яснота за т.н. „Щъркелов ден“, да се проведе дискусия на тема „Тайната на осиновяването“, както и да бъдат дадени отговори на актуални за родителите – осиновители въпроси. 

С популяризирането на този празник, посветен на Осиновяването, желанието ни е да насърчим родителите де не създават тайна на осиновяването и да говорят открито с децата си за техния произход и история. 

Ще се радваме ако имаме възможност и тази година заедно да помогнем на колкото се може повече деца и техните родители, да се почувстват щастливи и горди с осиновяването.

сряда, 25 април 2018 г.

ЦОП „Зора“ се включи в инициативата „Заедно за чиста и зелена община Панагюрище“

На 20 април Център за обществена подкрепа ( ЦОП) „Зора“ - Панагюрище се включи в инициативата на Община Панагюрище „Заедно за чиста и зелена община Панагюрище“, която се провежда в периода от 14 до 28 април. Инициативата се организирана по повод Деня на Земята – 22 април и 142 – та годишнина от Априлската епопея. 

По този повод, служителите от Центъра почистиха и освежиха прилежащото дворно пространство, като засадиха и цветя, което способства за подобряване общата визия на Центъра.

понеделник, 2 април 2018 г.

ЦОП „Зора“ отбеляза 02 април – Международния ден на детската книга

Център за обществена подкрепа „Зора“ – Панагюрище отбеляза Международния ден на детската книга с две мероприятия.
На 27 март, социални работници от ЦОП представиха пред 17 второкласници от ОУ „Отец Паисий” с. Попинци презентация на тема „Пътят на книгата до нас“ и подариха на всяко едно от децата детска книжка с приказки.

На 02 април, социални работници на ЦОП посетиха 4-та подготвителна група в ОДЗ „Звънче“- Панагюрище. С усмивки и ентусиазъм, децата оцветиха и сглобиха приказките „Дядо и ряпа“ и „Палечка“, като всяко дете получи детска книжка с приказки, като награда за положените усилия.

Целта на проведените от мероприятия е да се провокира интерес към четенето у децата и насочи внимание към проблема за грамотността между деца.

четвъртък, 8 февруари 2018 г.

Център за обществена подкрепа „Зора” организира мероприятие „Помощници на Баба Марта”

 ПОКАНА

По традиция, през месец февруари, Център за обществена подкрепа „Зора” – Панагюрище организира мероприятие „Помощници на Баба Марта”. 

Всички деца от 2 до 6 клас, които желаят да прекарат част от свободното си време, в компанията на свои връстници, изработвайки традиционни български мартенички, могат да се чувстват поканени да посетят Центъра в дните 09, 16 и 23 февруари (петък) от 15:30 ч. 

Децата, участници в мероприятието, ще имат възможността да честитят Баба Марта на своите връстници, приятели и близки с лично изработените от тях мартенички.

ЦОП „Зора” се намира на ул.”Кръстьо Гешанов” № 5.

За допълнителна информация: 
тел.: 0357/ 6-20-23
0879 123 535

Предварително записване на желаещите не е необходимо.
Очакваме Ви!


Translate

Follow by Email

PAGE RANK Check tool

Check Page Rank of your Web site pages instantly:

This page rank checking tool is powered by Page Rank Checker service