вторник, 24 януари 2012 г.

Партньорство между випускници от "Училище за политика" и ЦНСТ Велинград

Работата на представители на различни випуски на училището с децата от ЦНСТ във Велинград ще продължи и през 2012 година. В рамките на проекта „Млади лидери в подкрепа на социалната интеграция на децата от институциите”, финансиран от Бонита тръст, ще бъде подкрепено арт-студио за изработване на мартеници, а след това и тържество с децата за Великден. 
В края на миналата година по време на занятията по арт-терапия децата правиха коледни и новогодишни картички с апликации, а местните хотелиери, които активно подкрепят инициативата, продаваха картичките. Съветниците от града също взеха участие и купиха направени от децата картички по време на сесия на Общинския съвет. 
Виж цялата статия виж тук.

сряда, 11 януари 2012 г.

Становище на Национална мрежа за децата върху проектопредложението за Закон за детето

23.12.2011
   Национална мрежа за децата приветства усилията на държавните институции за създаването на нова законова рамка, която излиза извън сферата на децата, нуждаещи се от закрила, и обхваща всички деца. Ние вярваме, че за ефективна политика, която успешно да гарантира правата на децата, е необходим цялостен подход, който един такъв закон може да осигури. Затова ние от Национална мрежа за децата подкрепяме проектопредложението за Закон за детето. Нещо повече, ние напълно подкрепяме използвания подход за поставяне на този закон на обсъждане преди неговото вкарване в Министерски съвет. Събирането на множество мнения с максимално широк кръг от заинтересовани страни ще направи предложението по-добро и ще бъдат избегнати негови евентуални слабости. 
Виж цялото Становище тук. 

Translate

Follow by Email

PAGE RANK Check tool

Check Page Rank of your Web site pages instantly:

This page rank checking tool is powered by Page Rank Checker service