петък, 24 август 2012 г.

Децата от село и достъп до компютриЧиталището в с. Елшица се радва на голямо оживление, споделя Председателката Гинка Томева. Всеки ден, десетки хлапета се събират там, за да разнообразят ваканцията си. Най-голям е интересът към 5-те компютъра, които преди няколко месеца читалището получи като дарение от Фондация “Социални практики в общността”- Пазарджик. Заради големия интерес се наложило децата да бъдат разделени на групички, за да могат да се възползват от достъпа до компютрите.

Източник ПИА.

понеделник, 13 август 2012 г.

Добрата новина: и деца от социални услуги могат да сбъдват мечтите си!

От тази година, Атидже Ахмед ще продължи своето образование в гр. Стара Загора, за да преследва мечтата си да бъде медицинска сестра. Порасналата Атидже ползваше в продължение на 3 г. социални услуги в Център за настаняване от семеен тип - Велинград, който се управлява от Фондация СПО. 

От екипа на ЦНСТ и Ръководството на фондацията пожелаваме на Атидже да не спира да мечтае и сбъдва мечтите си!

Translate

Follow by Email

PAGE RANK Check tool

Check Page Rank of your Web site pages instantly:

This page rank checking tool is powered by Page Rank Checker service