петък, 21 октомври 2016 г.

ЦОП „Зора” – Панагюрище стартира информационна кампания „Вредят ли ни или помагат смарт – технологиите”

Месеците октомври и ноември, всяка учебна година в някои страни, са месеци за превенция на тормоза в училище, като месец октомври е обявен за «Месец за Превенция на тормоза», а седмицата от 14 до 18 ноември е обявена за «Седмица срещу тормоза». 

През годините, ЦОП «Зора» Патагюрище е подготвял и реализирал в училищната мрежа на Общината няколко информационни кампании свързани с агресията, насилието и тормоза в училище, а и не само, целящи превенция на проблема «Агрессия, насилие, тормоз» и насочване вниманието и фокуса на подрастващите към предимствата на позитивната учебна среда, среда без агресивни прояви, насилие и тормоз.

Говорейки за превенция на агресията, насилието и тормоза изобщо, някaк си, като че ли все ни убягва кибертормоза, който от една страна, расте с най-бързи темпове сред учениците, а от друга страна, защото е най-слабо видимият за възрастните (учители, родители, администратори) и поради това е най-трудно повлияваният чрез традиционните средства, които са разписани в различните механизми за противодействие на тормоза, включително и в този на МОН.

Според нас, превенция на проблема «кибертормоз» би могъл да се постигне, от една стрна, чрез повишена чувствителността към проблема «пристрастяване и създаване на зависимост от употребата на смартфони, таблети, лаптопи и др.» и повишено нивото на информираност при учениците за вредите от неправилната и ежедневна употреба на смарт-технологиите в психологически, емоционален, здравен и социален аспект. 

От друга страна, бихме искали да насочим вниманието и да се даде гласност на проблематиката сред подрастващите, акцентирайки върху превенцията на инциденти от правене на „опасни селфита”. Вземайки предвид мотивите на децата за това, като например в стремежа си да бъдат актуални и популярни сред връстниците и приятелите си или да не станат обект на присмех, подигравки и изолация, в това число и под формата на предизвикателство между самите тях, конкуренция или заплаха, децата са склони да отидат на всевъзможни локации и да се снимат, без да си дават сметка, че могат да застрашат живота си в стремежа си да се «докажат», като «постнат» снимка в социалните мрежи от ексцентрично и опасно място, за да предизвикат възхищението на връстниците си и да спечелят нови «приятели» в социалните мрежи. 

Тази година екипът на Център за обществена подкрепа «Зора» - Панагюрище, с подкрепата на фондация «Социални практики в общността», подготви информационна кампания «Вредят ли ни или помагат смарт – технологииите», предназначена за деца в училищна възраст от 5 до 12 клас. Кампанията е насочена към повишаване информираността на деца в училищна възраст за разумното използване на смарт-технологиите, както и да запознае подрастващите с последиците от прекомерната им и неправилна употреба. Съвместно с телевизионно студио “Оборище прим”, както и експерти, учители и деца от гр. Панагюрище, е подготвен и кратък филм, касаещ темата за вредата и ползата от смарт-технологиите.

ЦОП планира да стартира информационната си кампания в края на месец октомври, месеца обявен за «Месец за Превенция на тормоза», както и да я финализира в седмицата 14 - 18 ноември, седмицата обявена за «Седмица срещу тормоза».

Планирано е, в хода на кампанията, да бъдат проведении 4 информационни срещи, съответно с ученици от 5/6 клас на ОУ «20-ти Април», 7/8 клас на ОУ «проф. Марин Дринов», 9/10 клас на СУ «Нешо Бончев» и 11/12 клас на ПГИТМТ – Панагюрище. Информационните срещи ще бъдат проведени и договрени с ръководствата на учебните заведения, съобразно учебните програми на учениците и професионалните ангажименти на преподавателите.

понеделник, 17 октомври 2016 г.

Децата от ЦНСТДМ “Павел Бобеков” отбелязаха годишнина от рождението на своя патрон

По случай навършване на 164 години от раждането на Павел Бобеков, чието име носи Центъра за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания в гр. Панагюрище, деца, настанените в Центъра, в знак на почит и уважение към паметта на панагюрския общественик и революционер, поднесоха цветя на бюст-паметника в двора на социалното заведение, както и на паметника на Павел Бобеков в центъра на град Панагюрище.

Децата бяха запознати с живота и делото на своя патрон от екипа, полагащ грижа за тях.

сряда, 12 октомври 2016 г.

Съвместна информационна кампания по „Приемна грижа“ между ЦОП „Зора“ и Дирекция „Социално подпомагане”

На 14.10.2016г. и 19.10.2016г. на територията на градовете Панагюрище и Стрелча ще се проведе съвместна информационна кампания по „Приемна грижа” с участието на Дирекция „Социално подпомагане” (Отдел „Закрила на детето”) – Панагюрище и Фондация „Социални практики в общността” – гр. Пазарджик (Център за обществена подкрепа „Зора” – гр. Панагюрище), като в информационната кампания в гр. Панагюрище ще се включи и екипа по приемна грижа към Община Панагюрище.

Основната цел, на съвместно подготвената информационна кампания по „Приемна грижа”, е услуга „Приемна грижа” да бъде популяризирана, като гражданите да бъдат запознати с условията и процедурите за набиране и утвърждаване на приемни семейства в България.

Информационната кампания е предназначена за хората в активна възраст, проявяващи интерес към приемната грижа. Те могат да бъдат семейни двойки; пълнолетни лица, съжителстващи на семейни начала – несемейни партньори; пълнолетни лица, отглеждащи сами децата си и пълнолетни лица, без семейни ангажименти.

Съвместната инициатива на двете структурни звена, за осъществяване на информационни срещи по „Приемна грижа”, ще се проведе на 14.10.2016г. от 17:00ч. в ЦОП ”Зора” гр. Панагюрище и на 19.10.2016г. от 11:00ч. в Младежки дом гр. Стрелча.

Translate

Follow by Email

PAGE RANK Check tool

Check Page Rank of your Web site pages instantly:

This page rank checking tool is powered by Page Rank Checker service