сряда, 31 август 2011 г.

Какво се променя за ЦОП с новата методика


След утвърждаване на „Методика  за условията и начина на предоставяне на социални услуги в център за обществена подкрепа” от ДАЗД и АСП в края на месец юли, достъпът до услугите, предлагани в Център за обществена подкрепа „Зора” в Панагюрище е разширен.
До сега, социалните услуги за деца и техните семейства в ЦОП се предоставяха безплатно, единствено след получено Направление за предоставяне на социална услуга от  Отдел „Закрила на детето” към Дирекция „Социално подпомагане” и писмена молба от родител/настойник/попечител.

четвъртък, 25 август 2011 г.

Преди училище

Център за обществена подкрепа "Зора" ще предложи на малчуганите от община Панагюрище и гр. Стрелча от 01 септември забавни, полезни и интересни занимания и игри.
Това е инициатива на екипа, с която специалистите искат да се напрви плавен преход от ваканционните безгрижни дни към предстоящите училищни задължения.
Програма "Пъстър свят" е предназначена за деца от 7 до 10 годишна възраст и ще се реализира както в ЦОП, така и в гр. Стрелча. 
За повече информация - 0357/ 6 20 23, e-mailcop.pg@mail.bg

Translate

Follow by Email

PAGE RANK Check tool

Check Page Rank of your Web site pages instantly:

This page rank checking tool is powered by Page Rank Checker service