понеделник, 31 октомври 2011 г.

П О К А Н А
Център за обществена подкрепа „Зора” – Панагюрище организира от 03.11.11 до 15.12.11г. мероприятие "За всекиго по нещо" – за деца от 1 до 4 кл. и от 5 до 8 кл.

Всички деца и родители, които желаят децата им да прекарат част от свободното си  време в компанията на свои връстници, учейки и забавлявайки се, могат да се чувстват поканени да посетят Центъра всеки четвъртък от 15.00ч. до 16.00ч., който се намира на ул.”Кръстьо Гешанов” № 5.

Целта е да поканим децата на гр. Панагюрище да се присъединят към нашия екип и да вземат участие в една благородна и благотворителна инициатива, а именно изработката на изделия, за годишния "Коледен базар". Средствата от базара ще бъдат предоставени на родителите на болно дете, с цел подпомагане ежедневните грижи за него.


Предварително записване на желаещите не е необходимо.


За допълнителна информация: 
тел.0357/6-20-23
 или 0879 123 532 и 0879 123 533

четвъртък, 27 октомври 2011 г.

Съвместна информационна среща по услуга „Приемна грижа” на ЦОП „Зора” – Панагюрище и Български младежки червен кръст

  

На 25.10.2011г. от 17.30ч. в сесийна зала на ОА – Панагюрище се състоя организираната от БМЧК и ЦОП „Зора” – Панагюрище информационна среща по услуга „Приемна грижа”.
Съвместната инициатива е във връзка с националната доброволческа информационна кампания на БЧК по проект "Социална програма за подкрепа на деца и младежи, напускащи специализираните институции" и по повод предсоящото стартиране на 07.11.2011г. трети етап от информационна кампания по „Приемна грижа”, която ЦОП „Зора” – Панагюрище ще реализира на територията на Община Панагюрище и гр. Стрелча през месец ноември 2011г.
На присъстващите младежите от БМЧК раздаваха флаери и въпросници по приемна грижа, изработени от Центъра за обществена подкрепа.
Освен това всички участници в срещата предварително получиха и екземпляр от брошура „Здравна и полова култура”, която ЦОП „Зора” е подготвил и ще разпространи при стартиране на информационната си кампания, посветена на здравната и половата култура във високорискови общности.
Срещата бе открита от г-жа Н.Кунчева, Директор Д”ОКСД” при ОбА – Панагюрище.
Последваха встъпителни обръщения към присъстващите от Деница Стойкова, организатор и доброволец от БМЧК – Панагюрище и от директора на ЦОП „Зора” – Панагюрище, г-жа Красимира Йонева-Русинова.
Г-жа Радина Калпакова и г-жа Радослава Златанова – социални работници в ЦОП”Зора” изнесоха презентация по услуга „Приемна грижа”.
Последва дискусия по различни аспекти от „Приемната грижа” между присъстващите в залата.
Съвместно организирана информационна среща по „Приемна грижа” приключи с благодарностите на двата организационни екипа и с обещание за бъдещи, съвмести мероприятия между  БМЧК и ЦОП „Зора” – Панагюрище.

четвъртък, 20 октомври 2011 г.

Информационна среща по Приемна грижа в гр. Панагюрище


Български младежки червен кръст (БМЧК) съвместно с ЦОП "Зора" организират информационна среща в общността по услугата "Приемна грижа". Събитието е във връзка с Националната доброволческа информационна кампания на БЧК по Приемна грижа, за която членове на БМЧК - Панагюрище са преминали двудневно обучение по проект "Социална програма за подкрепа на деца и младежи, напускащи специализираните институции", организирано с подкрепата на фондация "ВЕЛУКС".
Представители на ЦОП "Зора" са поканени от БМЧК - Панагюрище за съвместно организиране на проявата, в качеството си на специалисти, работещи в областта на социалните услуги, както и поради факта, че ЦОП има достатъчно придобит опит в организирането и провеждането на информационни кампании по "Приемна грижа".
Отговорностите по реализирането на информационната среща са разпределени балансирано между двете партниращи си организации. Бяха разпространени обяви и плакати по Приемна грижа - в училищата, ОА - Панагюрище, Дирекция "БТ", ДСП; раздадени са покани от името на организаторите на  директори и зам. директори по училищата, учители, представители на общинска администрация; подготвени са брошури и въпросници, които ще се раздават при влизане на гостите, проявили интерес към събитието.

Translate

Follow by Email

PAGE RANK Check tool

Check Page Rank of your Web site pages instantly:

This page rank checking tool is powered by Page Rank Checker service