четвъртък, 27 октомври 2011 г.

Съвместна информационна среща по услуга „Приемна грижа” на ЦОП „Зора” – Панагюрище и Български младежки червен кръст

  

На 25.10.2011г. от 17.30ч. в сесийна зала на ОА – Панагюрище се състоя организираната от БМЧК и ЦОП „Зора” – Панагюрище информационна среща по услуга „Приемна грижа”.
Съвместната инициатива е във връзка с националната доброволческа информационна кампания на БЧК по проект "Социална програма за подкрепа на деца и младежи, напускащи специализираните институции" и по повод предсоящото стартиране на 07.11.2011г. трети етап от информационна кампания по „Приемна грижа”, която ЦОП „Зора” – Панагюрище ще реализира на територията на Община Панагюрище и гр. Стрелча през месец ноември 2011г.
На присъстващите младежите от БМЧК раздаваха флаери и въпросници по приемна грижа, изработени от Центъра за обществена подкрепа.
Освен това всички участници в срещата предварително получиха и екземпляр от брошура „Здравна и полова култура”, която ЦОП „Зора” е подготвил и ще разпространи при стартиране на информационната си кампания, посветена на здравната и половата култура във високорискови общности.
Срещата бе открита от г-жа Н.Кунчева, Директор Д”ОКСД” при ОбА – Панагюрище.
Последваха встъпителни обръщения към присъстващите от Деница Стойкова, организатор и доброволец от БМЧК – Панагюрище и от директора на ЦОП „Зора” – Панагюрище, г-жа Красимира Йонева-Русинова.
Г-жа Радина Калпакова и г-жа Радослава Златанова – социални работници в ЦОП”Зора” изнесоха презентация по услуга „Приемна грижа”.
Последва дискусия по различни аспекти от „Приемната грижа” между присъстващите в залата.
Съвместно организирана информационна среща по „Приемна грижа” приключи с благодарностите на двата организационни екипа и с обещание за бъдещи, съвмести мероприятия между  БМЧК и ЦОП „Зора” – Панагюрище.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Translate

PAGE RANK Check tool

Check Page Rank of your Web site pages instantly:

This page rank checking tool is powered by Page Rank Checker service