понеделник, 21 октомври 2013 г.

Информационна кампания по „Приемна грижа”

От 24.10.2013 г. до 31.10.2013 г. на територията на Община Панагюрище ще бъде проведена съвместна информационна кампания по „Приемна грижа” с участието на Дирекция „Социално подпомагане” (Отдел „Закрила на детето”) – Панагюрище, Община Панагюрище (Екип по приемна грижа) и Фондация „Социални практики в общността” – гр. Пазарджик (Център за обществена подкрепа „Зора” - гр. Панагюрище).

Основната цел на съвместно подготвената информационна кампания по „Приемна грижа”, е услуга „Приемна грижа” да бъде популяризирана във всички населени места на територията на Община Панагюрище, а жителите на общината да бъдат запознати с условията и процедурите за набиране и утвърждаване на приемни семейства в България.

Информационната кампания е предназначена за хората в активна възраст от Община Панагюрище, проявяващи интерес към приемната грижа. Те могат да бъдат семейни двойки, пълнолетни лица, съжителстващи на семейни начала – несемейни партньори, пълнолетни лица, отглеждащи сами децата си и пълнолетни лица, без семейни ангажименти.

Стартът на съвместната инициатива на трите структурни звена ще бъде даден на 24.10.2013 г. от 16.30 ч. в ЦОП ”Зора” с реализирането на първата информационна среща от кампанията.

Информационни срещи по „Приемна грижа”, в населените места от общината, ще бъдат проведени, като следва:
  • с. Баня – 28.10.2013г. от 10.00ч. - Културен дом;
  • с. Бъта – 28.10.2013г. от 12.00ч. - Пенсионерски клуб;
  • с. Попинци – 29.10.2013г. от 10.00ч. - Кметство;
  • с. Левски – 29.10.2013г. от 13.00ч. - Кметство;
  • с. Елшица – 29.10.2013г. от 16.00ч. - Женско дружество;
  • с. Панагюрски колонии – 30.10.2013г. от 16.00ч. - Пенсионерски клуб;
  • с. Поибрене – 31.10.2013г. от 9.30ч. – Кметство;
  • с. Оборище – 31.10.2013г. от 11.00ч. – Пенсионерски клуб.
През месец ноември се предвижда провеждане на информационна среща по услуга „Приемна грижа” и на територията на гр. Стрелча.

вторник, 8 октомври 2013 г.

Заключителна среща на групата за взаимопомощ на „Кандидат-осиновители, осиновители и осиновени хора”


На 07.10.13 г. се проведе последната, заключителна среща за 2013 г. в Център за обществена подкрепа „Зора” на група за взаимопомощ на „Кандидат-осиновители, осиновители и осиновени хора”.


Напомняме, че сформирана през януари 2012 г. група, бе с цел да се предостави защитено пространство и професионална подкрепа в посока за споделяне и информиране на кандидат-осиновителите, осиновителите и осиновените хора, като участието в групата е на доброволен принцип.На тазгодишната заключителна среща групата организира празнично посрещане на най-новите си членове, децата в осиновителските семейства, които до този момент са общо 4 на брой.Разрязана бе първата торта в групата по повод посрещането на новите членове, а малчуганите получиха от екипа на ЦОП „Зора”, символични подаръци.Семействата обменяха мнения и опит във връзка с изминатия от всеки един от тях път в процеса на осиновяване, направените откази от семействата и свързаните с тях преживявания на партньорите, а осиновилите вече деца споделиха личните си преживявания от първите си срещи с техните малчугани. На срещата бяха дискутирани и въпроси, свързани с трудностите, които срещат осиновителите при отглеждането и възпитанието на деца в ранна детска възраст.На среща участниците изразиха мнение, че благодарение на участието си именно в групата за взаимопомощ се чувстват по-уверени, сигурни и подготвени за промените в живота им, като бъдещи и настоящи родители.Единодушно се предложи и се прие от участниците срещите на групата през идната 2014 г. да продължат, като се превърне в традиция, групата да посреща тържествено всеки неин нов член от тук нататък.

Translate

Follow by Email

PAGE RANK Check tool

Check Page Rank of your Web site pages instantly:

This page rank checking tool is powered by Page Rank Checker service