вторник, 8 октомври 2013 г.

Заключителна среща на групата за взаимопомощ на „Кандидат-осиновители, осиновители и осиновени хора”


На 07.10.13 г. се проведе последната, заключителна среща за 2013 г. в Център за обществена подкрепа „Зора” на група за взаимопомощ на „Кандидат-осиновители, осиновители и осиновени хора”.


Напомняме, че сформирана през януари 2012 г. група, бе с цел да се предостави защитено пространство и професионална подкрепа в посока за споделяне и информиране на кандидат-осиновителите, осиновителите и осиновените хора, като участието в групата е на доброволен принцип.На тазгодишната заключителна среща групата организира празнично посрещане на най-новите си членове, децата в осиновителските семейства, които до този момент са общо 4 на брой.Разрязана бе първата торта в групата по повод посрещането на новите членове, а малчуганите получиха от екипа на ЦОП „Зора”, символични подаръци.Семействата обменяха мнения и опит във връзка с изминатия от всеки един от тях път в процеса на осиновяване, направените откази от семействата и свързаните с тях преживявания на партньорите, а осиновилите вече деца споделиха личните си преживявания от първите си срещи с техните малчугани. На срещата бяха дискутирани и въпроси, свързани с трудностите, които срещат осиновителите при отглеждането и възпитанието на деца в ранна детска възраст.На среща участниците изразиха мнение, че благодарение на участието си именно в групата за взаимопомощ се чувстват по-уверени, сигурни и подготвени за промените в живота им, като бъдещи и настоящи родители.Единодушно се предложи и се прие от участниците срещите на групата през идната 2014 г. да продължат, като се превърне в традиция, групата да посреща тържествено всеки неин нов член от тук нататък.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Translate

PAGE RANK Check tool

Check Page Rank of your Web site pages instantly:

This page rank checking tool is powered by Page Rank Checker service