петък, 27 септември 2013 г.

След финала на Програма ПРАЙД/Приемна грижа и ПРАЙД/Осиновяване

На 25.09.2013 г. в гр. София се проведе супервизия и сертифициране на обучиаващите екипи, успешно преминали обучителния модул за обучение на обучители по Програма ПРАЙД/Приемна грижа и ПРАЙД/Осиновяване на СПСПД ФИЦЕ - България. От ЦОП „Зора” – Панагюрище сертифицирани обучители по Програма ПРАЙД/Приемна грижа и ПРАЙД/Осиновяване саг-жа Русинова, Директор на ЦОП и г-жа Поибренска, социален работник в ЦОП.

На 26.09.2013г. служителите на Центъра, взеха участие в проведената Конференция „Пътища към включването”, предшестваща 32-я конгрес на международната организация ФИЦЕ Интернационал – „Пътища към включване – предизвикателство за всички нас!”. На конференцията ФИЦЕ – България, заедно със свои партньори, представи проекти за приемна грижа и детско и младежко участие като възможности за включване, както и международен опит по темата.


Конференцията бе открита и ръководена от Дашенка Кралева – Председател на СПСПД ФИЦЕ – България. Приветствия към участниците поднесоха Зам. Министъра на труда и социалната политика - г-н Лазар Лазаров, Изп. Директор на Агенцията за хора с увреждания - г-н Минчо Коралски и председателя на УС на фондация „Старият бук в България” - г-н Антон Тобе. По въпросите за „Социално включване и деинституционализация” говориха председателя на Държавната агенция за закрила на детето, г-жа Ева Жечева, г-жа Наталия Михайлова от СПСПД ФИЦЕ – България и младежи. Темата за „Социално включване и приемна грижа” бе представена от г-н Роб Ван Паге от Холандия, а „Животът в семейство или израстването в „компетентно” приемно/осиновителско семейство” от Желка Бургунд и Тамара Борисавльевич от ФИЦЕ – Сърбия. За „Проект ПРАЙД приемна грижа и осиновяване в България – път към социалното включване” представи Здрава Воденичарова от СПСПД ФИЦЕ – България и мастър обучители по Програма ПРАЙД, а за „Деинституционализиране на системата за грижа за уязвими деца в Република Чехия” информира Марта Миклушакова от Департамент „Социални и семейни политика”, Министерство на труда и социалните работи на Република Чехия.


В края на конференцията Сдружение „Надежда за нас” се включи с разглеждане на „Социално включване и детско участие”.
  

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Translate

PAGE RANK Check tool

Check Page Rank of your Web site pages instantly:

This page rank checking tool is powered by Page Rank Checker service