събота, 21 декември 2013 г.

Приключи Благотворителния Коледен Базар на ЦОП «Зора»

От 16.12.2013 г. до 20.12.2013 г. Център за обществена подкрепа „Зора” реализира за четвърта поредна година Благотворителен Коледен Базар, който бе разположен на площад „20-ти Април” в сградата на ГУМ.

По традиция, събраните от Коледния базар финансови средства се предоставят на родители на болно дете. Събраната сума и Коледна кошничка с плодове и лакомства, г-жа Русинова, директор на ЦОП „Зора”, лично предостави на майката на 6 годишната Лидия Кекова от гр. Панагюрище, с цел подпомагане лечението на детето.

Общата сума на събраните финансови средства тази година възлиза на 360 лв.

сряда, 18 декември 2013 г.

Ден на отворените врати в ЦОП "Зора"

На 20.12.2013 год. (петък) Център за обществена подкрепа „Зора” - Панагюрище отваря врати за всички граждани, желаещи да го посетят и да се запознаят със спецификата на работа, видовете социални услуги, предлагани на деца в риск и техните семейства, както и да се присъединят към организираното от екипа на Центъра Коледно тържество.

Каним всички деца, потребители на социални услуги в Центъра и всички деца от общността, взели участие в изготвянето на изделия за традиционния Благотворителен Коледен Базар на Коледното ни тържество, което е с начало 15:30 ч. в сградата на ЦОП „Зора”, ул. „Кръстьо Гешанов” №5.

Благотворителен Коледен Базар 2013

На 16.12.2013 г. от 10:00 ч. Център за обществена подкрепа „Зора” откри своя традиционния Благотворителен Коледен Базар 2013. 

Благотворителната кауза, която тази година, ЦОП «Зора» е избрал да подкрепи със събраните средства, е лечението на 6 годишната Лидия Кекова от гр. Панагюрище, на която й предстои оперативна интервенция.

Базарът е разположен на площад „20-ти Април”, в сградата на ГУМ (ТИЦ) и ще отворя врати всеки ден, до 20.12.2013 г. (9.00 до 18:30 ч.).


сряда, 27 ноември 2013 г.

Настоящи и предстоящи дейности на Център за обществена подкрепа "Зора"

От месец октомври Център за обществена подкрепа „Зора” - Панагюрище, предоставя услуга „Училищна подкрепа” в ОУ „Св.Св. Кирил и Методий” - гр. Стрелча и Читалище „Ванчо Пашов” - с. Поибрене, като през тази учебна година, основната целева група са учениците от 3 и 4 клас, общо 26 деца – 12 деца в гр. Стрелча и 14 деца в с. Поибрене. Услугата се предоставя по местоживеене на децата, в продължение на половин година, като социалните работници от ЦОП провеждат занятия ежеседмично.

От месец ноември стартира и предоставянето на услугата „Училищна подкрепа” и в две от училищата на територията на гр. Панагюрище, СОУ „Нешо Бончев” и ОУ „20-ти Април”. Услугата се предоставя още от предходната учебна година, въз основа на двустранно подписани споразумения за сътрудничество и е предназначена за деца, посещаващи следобедните занятия в училище. На този етап, социалните работници от Центъра работят с деца от 1 до 3 клас, съгласно постигнатите договорености, като по заявка на един от класните ръководители, в часа на класа е разгледана темата „Красивото около нас”. През месец декември има получени заявки, от класни ръководители от двете училища, за представяне на още няколко тематични заглавия, като част от тях са свързани с предстоящите Коледни празници, а други са за разглеждане на теми, като приятелството и агресията в училище, здравна и полова култура, наркотични вещества.

Основната цел на тези дейности е взаимно сътрудничество и съгласуване на професионалните ангажименти на учители и социални работници, за развитие на устойчиви модели на взаимодействие между образователната институция и предоставяните съвременни социални услуги за деца от Център за обществена подкрепа „Зора” – Панагюрище, като се поставя най-добрия интерес на детето в центъра на вниманието на специалистите.

Екипът на ЦОП стартира и мероприятие „Помощниците на Дядо Коледа” през месец ноември, което се провежда всеки петъчен ден от 15.00 ч. с участието на деца, потребители на услуги в ЦОП и деца от общността. Целта е децата да изработят коледни изделия за Благотворителния Коледен Базар, който ЦОП организира ежегодно, а събраните финансови средства, отново ще бъдат предоставени на родители на болно дете, с цел подпомагане ежедневната грижа за него.

Екип на ЦОП изказва своята благодарност към ръководството на “Ритон П” АД, тъй като за поредна година безвъзмездно предоставят текстилни платове за подготовката на част от изделията за Благотворителния Коледен Базар, както и на ОА Панагюрище, която оказва нужното съдействие, за осигуряване на подходящо за целта помещение.

Благотворителният Коледен Базар 2013, Център за обществена подкрепа „Зора” ще реализира в периода от 16 до 20 декември.

На 20.12.2013 год. (петък), ЦОП ще отвори врати за всички граждани, желаещи да го посетят и да се запознаят със спецификата на работа, видовете социални услуги предлагани на деца в риск и техните семейства, както и да се присъединят към организираното от екипа Коледно тържество, което ще бъде с начало 15.00 ч. и което се организира за децата, взели участие в изработването на изделията за Базара.

понеделник, 4 ноември 2013 г.

Втора среща на родители на деца с аутистичен синдром

На 04.11.2013 г. в ЦОП ”Зора” гр. Панагюрище се проведе втората среща на групата на родители на деца с аутистичен синдром „Клуб на съвременния родител, която бе и последна за календарната 2013 г.

Целта на срещата бе да се обсъдят част от проблемите на родителите на деца с аутистичен синдром и въз основа на подадените от тях заявки, да се изготви план за работа на групата, за следващата календарна година, съобразно изразените потребности.

Присъстващите изказаха мнение, че е необходимо да се повиши информираността сред обществеността, относно спецификата на заболяването на децата с аутистичен синдром, което би довело до избягване на неудобства от различно естество, които те като родители срещат в ежедневието си, а това със сигурност би довело за подобряване качеството на живот, както на децата им, така и на тях самите. Още бяха дискутирани и вероятните причини, пораждащи нежелание у някои от родителите, чиито деца страдат от заболяването, да обсъждат проблемите си и да потърсят подкрепа в процеса на преодоляването им. Обсъждани бяха и въпроси, свързани с трудностите, които родителите срещат в отглеждането и възпитанието на деца си, трудности с които се сблъскват във връзка с медицинското обслужване на децата, както и с адаптацията на децата в училищна среда и не на последно място, трудностите, които родителите срещат при съвместяване на професионалната си реализация и ангажиментите към децата в личен план.

По време на срещата бе структуриран планът за работа на групата през следващата 2014 година, според който, от полза за родителите биха били осъществяването на съвместни срещи с класни ръководители и ресурсни учители, с представители на здравни организации, както и с външни експерти, с богат професионален опит в работата с деца с аутистичен синдром и техните семейства.

понеделник, 21 октомври 2013 г.

Информационна кампания по „Приемна грижа”

От 24.10.2013 г. до 31.10.2013 г. на територията на Община Панагюрище ще бъде проведена съвместна информационна кампания по „Приемна грижа” с участието на Дирекция „Социално подпомагане” (Отдел „Закрила на детето”) – Панагюрище, Община Панагюрище (Екип по приемна грижа) и Фондация „Социални практики в общността” – гр. Пазарджик (Център за обществена подкрепа „Зора” - гр. Панагюрище).

Основната цел на съвместно подготвената информационна кампания по „Приемна грижа”, е услуга „Приемна грижа” да бъде популяризирана във всички населени места на територията на Община Панагюрище, а жителите на общината да бъдат запознати с условията и процедурите за набиране и утвърждаване на приемни семейства в България.

Информационната кампания е предназначена за хората в активна възраст от Община Панагюрище, проявяващи интерес към приемната грижа. Те могат да бъдат семейни двойки, пълнолетни лица, съжителстващи на семейни начала – несемейни партньори, пълнолетни лица, отглеждащи сами децата си и пълнолетни лица, без семейни ангажименти.

Стартът на съвместната инициатива на трите структурни звена ще бъде даден на 24.10.2013 г. от 16.30 ч. в ЦОП ”Зора” с реализирането на първата информационна среща от кампанията.

Информационни срещи по „Приемна грижа”, в населените места от общината, ще бъдат проведени, като следва:
 • с. Баня – 28.10.2013г. от 10.00ч. - Културен дом;
 • с. Бъта – 28.10.2013г. от 12.00ч. - Пенсионерски клуб;
 • с. Попинци – 29.10.2013г. от 10.00ч. - Кметство;
 • с. Левски – 29.10.2013г. от 13.00ч. - Кметство;
 • с. Елшица – 29.10.2013г. от 16.00ч. - Женско дружество;
 • с. Панагюрски колонии – 30.10.2013г. от 16.00ч. - Пенсионерски клуб;
 • с. Поибрене – 31.10.2013г. от 9.30ч. – Кметство;
 • с. Оборище – 31.10.2013г. от 11.00ч. – Пенсионерски клуб.
През месец ноември се предвижда провеждане на информационна среща по услуга „Приемна грижа” и на територията на гр. Стрелча.

вторник, 8 октомври 2013 г.

Заключителна среща на групата за взаимопомощ на „Кандидат-осиновители, осиновители и осиновени хора”


На 07.10.13 г. се проведе последната, заключителна среща за 2013 г. в Център за обществена подкрепа „Зора” на група за взаимопомощ на „Кандидат-осиновители, осиновители и осиновени хора”.


Напомняме, че сформирана през януари 2012 г. група, бе с цел да се предостави защитено пространство и професионална подкрепа в посока за споделяне и информиране на кандидат-осиновителите, осиновителите и осиновените хора, като участието в групата е на доброволен принцип.На тазгодишната заключителна среща групата организира празнично посрещане на най-новите си членове, децата в осиновителските семейства, които до този момент са общо 4 на брой.Разрязана бе първата торта в групата по повод посрещането на новите членове, а малчуганите получиха от екипа на ЦОП „Зора”, символични подаръци.Семействата обменяха мнения и опит във връзка с изминатия от всеки един от тях път в процеса на осиновяване, направените откази от семействата и свързаните с тях преживявания на партньорите, а осиновилите вече деца споделиха личните си преживявания от първите си срещи с техните малчугани. На срещата бяха дискутирани и въпроси, свързани с трудностите, които срещат осиновителите при отглеждането и възпитанието на деца в ранна детска възраст.На среща участниците изразиха мнение, че благодарение на участието си именно в групата за взаимопомощ се чувстват по-уверени, сигурни и подготвени за промените в живота им, като бъдещи и настоящи родители.Единодушно се предложи и се прие от участниците срещите на групата през идната 2014 г. да продължат, като се превърне в традиция, групата да посреща тържествено всеки неин нов член от тук нататък.

петък, 27 септември 2013 г.

След финала на Програма ПРАЙД/Приемна грижа и ПРАЙД/Осиновяване

На 25.09.2013 г. в гр. София се проведе супервизия и сертифициране на обучиаващите екипи, успешно преминали обучителния модул за обучение на обучители по Програма ПРАЙД/Приемна грижа и ПРАЙД/Осиновяване на СПСПД ФИЦЕ - България. От ЦОП „Зора” – Панагюрище сертифицирани обучители по Програма ПРАЙД/Приемна грижа и ПРАЙД/Осиновяване саг-жа Русинова, Директор на ЦОП и г-жа Поибренска, социален работник в ЦОП.

На 26.09.2013г. служителите на Центъра, взеха участие в проведената Конференция „Пътища към включването”, предшестваща 32-я конгрес на международната организация ФИЦЕ Интернационал – „Пътища към включване – предизвикателство за всички нас!”. На конференцията ФИЦЕ – България, заедно със свои партньори, представи проекти за приемна грижа и детско и младежко участие като възможности за включване, както и международен опит по темата.


Конференцията бе открита и ръководена от Дашенка Кралева – Председател на СПСПД ФИЦЕ – България. Приветствия към участниците поднесоха Зам. Министъра на труда и социалната политика - г-н Лазар Лазаров, Изп. Директор на Агенцията за хора с увреждания - г-н Минчо Коралски и председателя на УС на фондация „Старият бук в България” - г-н Антон Тобе. По въпросите за „Социално включване и деинституционализация” говориха председателя на Държавната агенция за закрила на детето, г-жа Ева Жечева, г-жа Наталия Михайлова от СПСПД ФИЦЕ – България и младежи. Темата за „Социално включване и приемна грижа” бе представена от г-н Роб Ван Паге от Холандия, а „Животът в семейство или израстването в „компетентно” приемно/осиновителско семейство” от Желка Бургунд и Тамара Борисавльевич от ФИЦЕ – Сърбия. За „Проект ПРАЙД приемна грижа и осиновяване в България – път към социалното включване” представи Здрава Воденичарова от СПСПД ФИЦЕ – България и мастър обучители по Програма ПРАЙД, а за „Деинституционализиране на системата за грижа за уязвими деца в Република Чехия” информира Марта Миклушакова от Департамент „Социални и семейни политика”, Министерство на труда и социалните работи на Република Чехия.


В края на конференцията Сдружение „Надежда за нас” се включи с разглеждане на „Социално включване и детско участие”.
  

понеделник, 3 юни 2013 г.

Традиционно провеждане на Ден на отворените врати в ЦОП "ЗОРА"

На 31.05.2013 г. Център за обществена подкрепа „Зора”-Панагюрище за пореден път отвори врати за всички граждани, желаещи да го посетят и да се запознаят със спецификата на работа, видовете социални услуги, предлагани на деца в риск и техните семейства.

В организираното от екипа тържество, по повод 1 юни - Международният ден на детето, се включиха деца, потребители на социални услуги в Центъра и деца от общността, участници в инициатива „Пъстър свят”.

В рамките на 2 часа, децата се забавляваха в компанията на свои връстници, участвайки в подготвените от екипа забавни игри с образователна цел и състезателен характер. Всички участници получиха награди.

И накрая, в навечерието на 1 юни, Директорът на Центъра честити празника и подари на всяко дете картичка с пожелания и разноцветни балони, символи на безгрижното детство и разноцветните детски мечти.


понеделник, 20 май 2013 г.

Център за обществена подкрепа „Зора” стартира информационна кампания по „Семейно планиране”


През месец май Център за обществена подкрепа „Зора” гр. Панагюрище, ще проведе информационна кампания по „Семейно планиране” в градовете Панагюрище и Стрелча и в с. Поибрене.

Кампанията е предназначена за млади хора в извън училищна възраст.

Целта на кампанията по „Семейно планиране” е превенция на нежелана бременност и изоставяне на деца в институции, насърчаване за отговорно сексуално и родителско поведение, чрез повишаване нивото на информираност на млади хора от високорискови общности.

Задачите, които ЦОП си поставя при реализирането на кампанията е да се повиши нивото на осведоменост на младите хора относно:
 • физическото и психическото съзряване, настъпващи промени и белези на полово съзряване, използване на контрацептивни средства;
 • процеса на семейно планиране;
 • значение, роля и отговорности на родителите при оглеждане на дете.

През месец април социалните работници от Центъра, с помощта на здравните медиатори на общините Панагюрище и Стрелча, извършиха предварителни обхода в съответните населени места, като осъществиха общо 70 срещи с млади хора в извън училищна възраст, с цел проучване нагласите за участие в подготвяната в ЦОП «Зора» информационна кампания по «Семейно планиране».

През месец май водещите на кампанията извършиха и по един допълнителен обход в съответното населено място, с цел разясняване същността на кампанията и разпространение на подготвените от Центъра обяви за мястото и часа на провеждане на информационните срещи.

Информационна кампания по „Семейно планирате” Център за обществена подкрепа „Зора” – Панагюрище ще реализира както следва:


Дата и час на провеждане на информационна кампания по „Семейно планиране”
Населено място
Място на провеждане на информационна кампания по „Семейно планиране”
20.05.2013г.  понеделник
от 15.00ч.
гр. Панагюрище
Кабинет на здравния медиатор на община Панагюрище - ОДЗ „Звънче”
21.05.2013г. вторник
от 11.30ч.

с. Поибрене
Клуб на пенсионера
22.05.2013г. сряда
от 17.00ч.
гр. Стрелча
Евангелистка църква

За резултатите от проведената информационната кампания по „Семейно планиране”, ЦОП „Зора” – Панагюрище ще предостави допълнителна информация след приключването й, в края на месец май.

понеделник, 1 април 2013 г.

Отчет на дейността на ЦОП "Зора" - Панагюрище за 2012


Ценътр за обществена подкрепа
От 28 до 30 март 2013 година в хотел „Аугуста” – Хисар бе организирано от Фондация „Социални практики в общността” – гр. Пазарджик, в качеството й на доставчик на социална услуга Център за обществена подкрепа работна среща за отчитане дейността на ЦОП „Зора” за календарната 2012 година и представяне на годишна план-програма за 2013 година. В рамките на събитието се проведе и обучение на тема „Работа с родители на деца с увреждания”, гост лектор бе г-жа Малинова – експерт към Българската асоциация за лица с интелектуални затруднения (БАЛИЗ).
На събитието присъстваха заместник-кметовете на община Панагюрище – Галина Матанова и Георги Павлов, както и представители на: Агенция за социално подпомагане – г-жа Смиленова, координатор по Проект “Развитие на системата за планиране и предоставяне на социални услуги на регионално равнище”, Директорът на ДЦДУ „Дъга” г-жа Петришка и социалният работник г-жа Карабойчева, здравният медиатор от община Стрелча – г-жа Николова. Фондация „Социални практики в общността” бе представена от своя Председател – д-р Златка Ангелова и един от членовете на Настоятелството – г-жа Пеева. Във форума взе участие екипът на Център за обществена подкрепа „Зора”, реализирал дейностите по предоставянето на социални услуги, насочени към рискови групи деца и техните семейства.
Годишната дейност на ЦОП „Зора” за календарната 2012 година бе отчетена под формата на презентационни материали от директора на ЦОП – инж. Русинова и социалният работник в Центъра – г-жа Златанова. Проведена бе и дискусия между участниците във форума, като бяха засегнати теми за развитието на социалните услуги на територията на община Панагюрище. Обсъдени бяха предложените и одобрени за община Панагюрище проектни предложения, относно разкриването и реализацията на нови социални услуги, както и професионалното взаимодействие между съществуващите вече такива като предпоставка за предоставянето на достъпни и качествени услуги на територията на община Панагюрище.
ЦОП „Зора” представи приоритетните си направления за работа през календарната 2013 година, а именно:
Приоритет I - Реализиране на информационна кампания за семейно планиране.
Приоритет II - Дейности в посока превенция на отпадането от училище.
Приоритет III - Популяризиране на доброволчеството и привличане на доброволци към дейностите на ЦОП.
Приоритет IV - Повишаване компетенциите на екипа на ЦОП във връзка с предоставяне услуги насочени към родители.
Приоритет V - Разработване и реализиране на проектни предложения.

петък, 22 март 2013 г.

"Пролет е" в ЦОП "Зора" - Панагюрище


След топлото посрещане на Баба Марта в ЦОП „Зора” – Панагюрище, груповата работа с деца, потребители на услуги в Центъра и деца от общността, продължи  през целия месец март в организираното от социалните работници последващо мероприятие „Пролет е”. С помощта на доброволеца, работещ в ЦОП, г-жа И. Тодева, са реализирани 3 занятия, като общият брой на участниците е 35 деца.
Целта на мероприятието бе да се създаде подходяща атмосфера за стимулиране на общуването между участниците, развитие на въображението и креативността на децата, развитие на възприятието за естетика и красота, съпроводено с приятно протичане на работния процес при изработване на пролетни картички и символи на пролетта – щъркели, цветя и пр.
четвъртък, 21 март 2013 г.

Център за обществена подкрепа „Зора” гр. Панагюрище е посочен като добра практика при предоставяне на социални услуги на областно ниво


  На 19.03.2013 г. в гр. Пазарджик бе проведена работна среща на консултативния съвет по обществен контрол на социалните услуги в областта. На срещата бе представен Годишен мониторингов доклад за 2012, във връзка с изпълнението на Областната стратегия за развитие на социалните услуги (2011-2015 г.).
На срещата присъстваха представители на общините, неправителствения сектор, експерти.
Добрите практики в Годишният мониторингов доклад са идентифицирани по критерии и конкретни показатели, разработени и утвърдени от Координационият Екип на Проект “Развитие на системата за планиране и предоставяне на социални услуги на регионално равнище”.
Като описан пример за добра практика на социални услуги в област Пазарджик, на база брой услуги, разделени по общини според вида на услугата бе посочен Център за обществена подкрепа ”Зора” - Панагюрище, който от 2011 г. се управлява от Фондация "Социални практики в общността" - Пазарджик.
В Годишният мониторингов доклад за 2012 г. от изпълнението на Областната стратегия за развитие на социалните услуги в област Пазарджик са разписaни подробно приоритетните направления, по които екипа на ЦОП „Зора” е реализирал дейността си през изминалата 2012 г., а именно:
 • Реализиране на информационна кампания за обогатяване на здравната и полова култура, целяща повишаване на здравната и полова култура на деца, младежи/ девойки и техните семейства от общността, с акцент върху високорискови общности.
 • Дейности в посока превенция на отпадането от училище, целящи намаляване броят на отпадналите от училище деца и млади хора, повишаване тяхната мотивация и изграждане на положителна нагласа към училището и учебния процес.
 • Сформиране и провеждане на група за взаимопомощ на кандидат-осиновители, осиновители и осиновени хора, целяща предоставяне на защитено пространство и професионална подкрепа в посока за споделяне и информиране на кандидат-осиновители, осиновители и осиновени хора.
 • Популяризиране на доброволчеството и привличане на доброволци към дейностите на ЦОП, с цел повишаване на информираността на обществеността за доброволчеството, добрите практики, личните и граждански ползи от доброволчеството.
След направения анализ на услугата ЦОП в областта, би могло да се каже, че в ЦОП „Зора” – Панагюрище са апробирани и въведени иновативни социални практики, като в този контекст могат да се отбележат:
 • Широкоспектърният обхват на целевата група;
 • Мобилността на услугите;
 • Създадения собствен инструментариум за оценка и планиране на индивидуалната работа, който може да се използва и в други услуги.
Изготвената обща оценка за дейността на услуга Център за обществена подкрепа «Зора» от изготвения годишен доклад, като пример за добра практика при предоставяне на социални услуги на рискови групи деца и техните семейства на територията на област Пазарджик е:
Програмите и дейностите в ЦОП «Зора» са удачно подбрани – в съответствие с нормативните изисквания и добрите социални практики. ЦОП работят с пълно използване на капацитета си. Работните процеси при доставка на социалните услуги са ефикасни и ефективни. Въздействието на провежданите програми е позитивно. В дейностите се съблюдава равнопоставеност на половете. Няма данни за дискриминационно отношение.

Красимира Русинова – Директор ЦОП „Зора” споделя: „Не бихме могли да останем равнодушни от високата оценка, която получаваме при изпълнението на служебните си ангажименти и за работата си като социална услуга, на областно ниво.Това ни радва, но и ни задължава през настоящата 2013 г. да предоставяме социални услуги, разширявайки обхвата им чрез въвеждане на иновационни подходи в съответствие с новостите при предоставяне на качествени социални услуги.

вторник, 26 февруари 2013 г.

Помощници на баба Марта в Панагюрище


За поредна година, Център за обществена подкрепа "Зора" провеждат мероприятието "Помощници на баба Марта". В рамките почти на месец, всяка сряда и петък, деца от общността в гр. Панагюрище и с. Поибрене изработват собственоръчно мартеници, които ще бъдат подарени за 1-ви март на други социални услуги, институции и партньорски организации, както и помежду самите деца, като по този начин ще се посрещне този традиционен български празник.

сряда, 16 януари 2013 г.

Фондация "Социални практики в общността" обявява конкурс за плакат


Фондация СПО организира обучение за младежи


Обучение относно влиянието на четири рискови фактора (насилие, зависимости, трафик на хора и сексуална експлоатация) върху живота на младите хора ще бъде проведено от 25 до 27 .01.2013 г. в х-л „Елбрус”, Велинград. Участници в обучението ще бъдат 14 младежи от училищата: СОУ ”В. Левски”, СОУ ”Св. Св. Кирил и Методий”, СОУ ”М. Драгинов”, ПГИТ ”Ал. Константинов”, ПГГС ”Хр. Ботев” и ПГД ”Ив. Вазов”, които заявиха желание да участват като обучители на своите съученици.

Обучението е в рамките на проект “Моят живот – моя отговорност”, по програма за развитие на деца и младежи „Дъга" на Фондация "Работилница за граждански инициативи". Програмата се осъществява в партньорство с Фондация "Оук", Швейцария и е финансово подкрепена от Фондация "Оук" и Фондация "Велукс", Дания. В община Велинград, проектът се реализира от Фондация „Социални практики в общността” и ФондацияСтъпка по стъпка”.

Translate

Follow by Email

PAGE RANK Check tool

Check Page Rank of your Web site pages instantly:

This page rank checking tool is powered by Page Rank Checker service