понеделник, 1 април 2013 г.

Отчет на дейността на ЦОП "Зора" - Панагюрище за 2012


Ценътр за обществена подкрепа
От 28 до 30 март 2013 година в хотел „Аугуста” – Хисар бе организирано от Фондация „Социални практики в общността” – гр. Пазарджик, в качеството й на доставчик на социална услуга Център за обществена подкрепа работна среща за отчитане дейността на ЦОП „Зора” за календарната 2012 година и представяне на годишна план-програма за 2013 година. В рамките на събитието се проведе и обучение на тема „Работа с родители на деца с увреждания”, гост лектор бе г-жа Малинова – експерт към Българската асоциация за лица с интелектуални затруднения (БАЛИЗ).
На събитието присъстваха заместник-кметовете на община Панагюрище – Галина Матанова и Георги Павлов, както и представители на: Агенция за социално подпомагане – г-жа Смиленова, координатор по Проект “Развитие на системата за планиране и предоставяне на социални услуги на регионално равнище”, Директорът на ДЦДУ „Дъга” г-жа Петришка и социалният работник г-жа Карабойчева, здравният медиатор от община Стрелча – г-жа Николова. Фондация „Социални практики в общността” бе представена от своя Председател – д-р Златка Ангелова и един от членовете на Настоятелството – г-жа Пеева. Във форума взе участие екипът на Център за обществена подкрепа „Зора”, реализирал дейностите по предоставянето на социални услуги, насочени към рискови групи деца и техните семейства.
Годишната дейност на ЦОП „Зора” за календарната 2012 година бе отчетена под формата на презентационни материали от директора на ЦОП – инж. Русинова и социалният работник в Центъра – г-жа Златанова. Проведена бе и дискусия между участниците във форума, като бяха засегнати теми за развитието на социалните услуги на територията на община Панагюрище. Обсъдени бяха предложените и одобрени за община Панагюрище проектни предложения, относно разкриването и реализацията на нови социални услуги, както и професионалното взаимодействие между съществуващите вече такива като предпоставка за предоставянето на достъпни и качествени услуги на територията на община Панагюрище.
ЦОП „Зора” представи приоритетните си направления за работа през календарната 2013 година, а именно:
Приоритет I - Реализиране на информационна кампания за семейно планиране.
Приоритет II - Дейности в посока превенция на отпадането от училище.
Приоритет III - Популяризиране на доброволчеството и привличане на доброволци към дейностите на ЦОП.
Приоритет IV - Повишаване компетенциите на екипа на ЦОП във връзка с предоставяне услуги насочени към родители.
Приоритет V - Разработване и реализиране на проектни предложения.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Translate

PAGE RANK Check tool

Check Page Rank of your Web site pages instantly:

This page rank checking tool is powered by Page Rank Checker service