неделя, 24 юли 2011 г.

Нова инициатива на ЦОП - Велинград

Екипът на Центъра за обществена подкрепа във Велинград бе виновник за инициативата да се почисти ромския квартал Асфалтова база.
В акцията на 12 юли участваха еко-патрули от Община Велинград, социални работници от Центъра за обществена подкрепа, здравният медиатор Васил Василев.

петък, 8 юли 2011 г.

Старт на нова социална услуга в Панагюрище

От 1 юли стартира нова социална услуга в общността за населението на гр. Панагюрище и две
села - с. Бъта и с. Баня.
Това е Дневен център за възрастни хора с увреждания "Св. Св. Козма и Дамян" - Панагюрище, който е създаден по  проект с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от чрез Европейски социален фонд, с Договор за безвъзмездна финансова помощ BG 051PO001-5.2.06 – 0123-C-0001. 
Услугата вече се ползва от първите си 10 потребители, които имат възможност да се включват и в различни организирани дейности и клубове по интереси. Очакват се до края на месеца да се запълни пълния капацитет от 20 потребитеи за гр. Панагюрище и по 5 потребители от с. Бъта и с. Баня. Възрастните хора имат възмжност да ползват услугите на специалисти като медицинаска сестра, социални работници, психолог, рехабилитатор и трудотерапевт. Също така, за потребителите има осигурен безплатен транспорт от домовете до Дневния център и обратно, едно хранене на ден, както и леглова база за почивка и дрямка.
Управлението на услугата е поверено на Фондация "Социални практики в общността", която е партньор на Община Панагюрище в създаването и реализирането на проекта.

 
 

понеделник, 4 юли 2011 г.

Борса на идеи и проекти

На 28.06.2011 г. се реализира първата по рода си за Пазарджик Борса на идеи и проекти, като града е един от 10-те пилотни градове в страната, където се осъщесвява проекта. Това е иновативен проект на Фондация Лале за насърчаване на ефективното сътрудничество между бизнеса и неправителствените организации в България. Борсата се реализира в рамките на проект, финансиран от Тръста за гражданско общество в Централна и Източна Европа.
Борсата работи много успешно в Нидерландия от почти 10 години, а последните години механизмът е пренесен в Германия и Белгия.
Събитието се проведе в зала "Маестро Георги Атанасов" в Пазарджик, където взеха участие местни граждански организации, измежду които и Фондация СПО. В рамките на час, бяха сключени 27 сделки за обмен на стоки, материали, услуги и доброволен труд на обща стойност 10 500 лв. Представител на Фондация СПО успя да сключи 2 сделки с фирма Епсилон и Сдружение "СУТКЯ". В следващите месеци предстои реализиране на сделките между организациите.

Translate

Follow by Email

PAGE RANK Check tool

Check Page Rank of your Web site pages instantly:

This page rank checking tool is powered by Page Rank Checker service