понеделник, 4 юли 2011 г.

Борса на идеи и проекти

На 28.06.2011 г. се реализира първата по рода си за Пазарджик Борса на идеи и проекти, като града е един от 10-те пилотни градове в страната, където се осъщесвява проекта. Това е иновативен проект на Фондация Лале за насърчаване на ефективното сътрудничество между бизнеса и неправителствените организации в България. Борсата се реализира в рамките на проект, финансиран от Тръста за гражданско общество в Централна и Източна Европа.
Борсата работи много успешно в Нидерландия от почти 10 години, а последните години механизмът е пренесен в Германия и Белгия.
Събитието се проведе в зала "Маестро Георги Атанасов" в Пазарджик, където взеха участие местни граждански организации, измежду които и Фондация СПО. В рамките на час, бяха сключени 27 сделки за обмен на стоки, материали, услуги и доброволен труд на обща стойност 10 500 лв. Представител на Фондация СПО успя да сключи 2 сделки с фирма Епсилон и Сдружение "СУТКЯ". В следващите месеци предстои реализиране на сделките между организациите.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Translate

PAGE RANK Check tool

Check Page Rank of your Web site pages instantly:

This page rank checking tool is powered by Page Rank Checker service