петък, 8 юли 2011 г.

Старт на нова социална услуга в Панагюрище

От 1 юли стартира нова социална услуга в общността за населението на гр. Панагюрище и две
села - с. Бъта и с. Баня.
Това е Дневен център за възрастни хора с увреждания "Св. Св. Козма и Дамян" - Панагюрище, който е създаден по  проект с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от чрез Европейски социален фонд, с Договор за безвъзмездна финансова помощ BG 051PO001-5.2.06 – 0123-C-0001. 
Услугата вече се ползва от първите си 10 потребители, които имат възможност да се включват и в различни организирани дейности и клубове по интереси. Очакват се до края на месеца да се запълни пълния капацитет от 20 потребитеи за гр. Панагюрище и по 5 потребители от с. Бъта и с. Баня. Възрастните хора имат възмжност да ползват услугите на специалисти като медицинаска сестра, социални работници, психолог, рехабилитатор и трудотерапевт. Също така, за потребителите има осигурен безплатен транспорт от домовете до Дневния център и обратно, едно хранене на ден, както и леглова база за почивка и дрямка.
Управлението на услугата е поверено на Фондация "Социални практики в общността", която е партньор на Община Панагюрище в създаването и реализирането на проекта.

 
 

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Translate

PAGE RANK Check tool

Check Page Rank of your Web site pages instantly:

This page rank checking tool is powered by Page Rank Checker service