сряда, 3 октомври 2012 г.

Продължават информационни кампании за младежи в община Панагюрище


Информационна кампания «Превенция на насилието»
От 08.10.2012г. Център за обществена подкрепа "Зора" – Панагюрище стартира втори етап на информационна кампания «Превенция на насилието»  в училищата СОУ «Нешо Бончев» и ПГИТМТ, в гр. Панагюрище.
Ще бъдат проведении информационни срещи по предварително изготвени графици с ученици от 9 до 12 клас, като целта на кампанията е, младежите от горен курс да бъдат запознати не само с това що е „насилие”, но и с видовете насилие.
Освен това, кампанията цели да повиши чувствителността на тийнейджърите относно проблемната тематика и да предизвика задълбочена дискусия.
Припомняме, че в първи етап на информационна кампания „Превенция на насилието” бяха обхванати 415 деца от 5 до 8 клас в училищата СОУ «Нешо Бончев», ОУ "Марин Дринов" и ОУ "20-ти Април", както и в ОУ «Св. Недельо Иванов» с. Поибрене и в ДДЛРГ «Павел Бобеков». Първи етап на кампанията бе реализиран през месеците март-май 2012г.
Смятаме, че обхващайки учащите в широкия възрастов диапазон от 5 до 12 клас, спомагаме за познаването на проблема, а това би повлияло върху промяната в нагласите на учениците, за намаляване на толерантността към насилието и начините за противодействие на това явление.

Информационна кампания «Здравна и полова култура»
През месеците март-април 2012г., Център за обществена подкрепа реализира първи етап на информационна кампания «Здравна и полова култура» в гр. Панагюрище, с. Поибрене и гр. Стрелча. Информирани бяха общо 35 човека. Кампанията бе предназначена за млади хора в извън училищна възраст, а  основната й цел бе да се повиши  здравната им култура, чрез придобиване на основни познания касаещи репродуктивните функции и процеси, различните аспекти от човешката сексуалност, формирането на здравно възпитание, предпазване от инфекциозни заболявания, предавани по полов път и нежелана бременност.
Втори етап на информационна кампания «Здравна и полова култура» ще стартира от 22.10.2012г. и цели да повиши информираността и да надгради познанията на младежите и девойките от възрастова група 9 – 12 клас. Начина и съдържанието на информацията, която ще се представя на младежите и девойките е съобразена с техните възрастовите особености. Тематичното съдържание ще бъде поднесено във вид на презентационен материал, филм с образователна цел и три информационни брошури - „Здравна култура”, „Полово предавани болести”, „Сексуално и репродуктивно здраве”.
Също така се предвижда и провеждането на информационна кампания „Здравна и полова култура” и в училище ОУ «Св. Недельо Иванов» с. Поибрене за деца от възрастова група 13 – 18 години.
Ангажираме се след финализиране на информационните кампании да запознаем широката общественост с резултатите от извършената от Център за обществена подкрепа дейност по „Превенция на насилието” и „Здравна и полова култура” в училищната мрежа на община Панагюрище.
Предвиждаме двете информационни кампании да приключат през първата половина на месец ноември 2012 г.

Translate

Follow by Email

PAGE RANK Check tool

Check Page Rank of your Web site pages instantly:

This page rank checking tool is powered by Page Rank Checker service