сряда, 3 октомври 2012 г.

Продължават информационни кампании за младежи в община Панагюрище


Информационна кампания «Превенция на насилието»
От 08.10.2012г. Център за обществена подкрепа "Зора" – Панагюрище стартира втори етап на информационна кампания «Превенция на насилието»  в училищата СОУ «Нешо Бончев» и ПГИТМТ, в гр. Панагюрище.
Ще бъдат проведении информационни срещи по предварително изготвени графици с ученици от 9 до 12 клас, като целта на кампанията е, младежите от горен курс да бъдат запознати не само с това що е „насилие”, но и с видовете насилие.
Освен това, кампанията цели да повиши чувствителността на тийнейджърите относно проблемната тематика и да предизвика задълбочена дискусия.
Припомняме, че в първи етап на информационна кампания „Превенция на насилието” бяха обхванати 415 деца от 5 до 8 клас в училищата СОУ «Нешо Бончев», ОУ "Марин Дринов" и ОУ "20-ти Април", както и в ОУ «Св. Недельо Иванов» с. Поибрене и в ДДЛРГ «Павел Бобеков». Първи етап на кампанията бе реализиран през месеците март-май 2012г.
Смятаме, че обхващайки учащите в широкия възрастов диапазон от 5 до 12 клас, спомагаме за познаването на проблема, а това би повлияло върху промяната в нагласите на учениците, за намаляване на толерантността към насилието и начините за противодействие на това явление.

Информационна кампания «Здравна и полова култура»
През месеците март-април 2012г., Център за обществена подкрепа реализира първи етап на информационна кампания «Здравна и полова култура» в гр. Панагюрище, с. Поибрене и гр. Стрелча. Информирани бяха общо 35 човека. Кампанията бе предназначена за млади хора в извън училищна възраст, а  основната й цел бе да се повиши  здравната им култура, чрез придобиване на основни познания касаещи репродуктивните функции и процеси, различните аспекти от човешката сексуалност, формирането на здравно възпитание, предпазване от инфекциозни заболявания, предавани по полов път и нежелана бременност.
Втори етап на информационна кампания «Здравна и полова култура» ще стартира от 22.10.2012г. и цели да повиши информираността и да надгради познанията на младежите и девойките от възрастова група 9 – 12 клас. Начина и съдържанието на информацията, която ще се представя на младежите и девойките е съобразена с техните възрастовите особености. Тематичното съдържание ще бъде поднесено във вид на презентационен материал, филм с образователна цел и три информационни брошури - „Здравна култура”, „Полово предавани болести”, „Сексуално и репродуктивно здраве”.
Също така се предвижда и провеждането на информационна кампания „Здравна и полова култура” и в училище ОУ «Св. Недельо Иванов» с. Поибрене за деца от възрастова група 13 – 18 години.
Ангажираме се след финализиране на информационните кампании да запознаем широката общественост с резултатите от извършената от Център за обществена подкрепа дейност по „Превенция на насилието” и „Здравна и полова култура” в училищната мрежа на община Панагюрище.
Предвиждаме двете информационни кампании да приключат през първата половина на месец ноември 2012 г.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Translate

PAGE RANK Check tool

Check Page Rank of your Web site pages instantly:

This page rank checking tool is powered by Page Rank Checker service