вторник, 31 май 2011 г.

Детска благотворителна изложба във Велинград
Заповядайте на благотворителна разпродажба!!!

Елате да разгледате експонатите, изложени в Център за бизнес инициативи във Влеинград! 
Първа изложба на арт-произведения на деца, които ползват услуги в Център за обществена подкрепа - Велинград и деца, настанени в двата центъра за настаняване от семеен тип във Велинград. Средствата от благотворителната разпродажба ще бъдат използвани за ремонт на детските площадки в двора на сградата, приютила двата Центъра.

Една съвместна инициатива на Център за обществена подкрепа – Велинград,  двата центъра за настаняване от семеен тип за деца - Велинград.

петък, 6 май 2011 г.

Акция за доброволци

На 29 април 2011 г. се проведе съвместна акция на Център за обществена подкрепа "Зора" и CVS  - Bulgaria за информиране на общността в гр. Панагюрище за смисъла и идеята на добровлчеството. Гражданите имаха възможност да се запозначт за това как да станат добровлци към Центъра, на какви позиции и какво би им донесло това. Пред сградата на Общината, социални работници от ЦОП "Зора", въпреки лошото време, информираха хората за услугите на ЦОП като цяло, както и за услугата "Приемна грижа", която е във фокуса на провеждащата се информационна кампания на територията на община Панагюрище и гр. Стрелча от екипа на Центъра.
четвъртък, 5 май 2011 г.

Обучение на персоналСтартира поредицата двумесечни обучения на екипа, анагажиран в изпълнение на социалната услуга по проект “Дневен център за възрастни хора с увреждания – гр. Панагюрище”, финансиран по ОП “Развитие на човешките ресурси”, с договор за безвъзмездна финансова помощ № BG051PO001/5.2.06-0123-С-0001. Организацията и реализирането на обученията е поверено на партньора по проекта Фондация "Социални практики в общността" - Пазарджик.
На 4 и 5 май беше проведено обучение на тема "Нормативна база и дизайн на услугите в общността за хора с увреждания". Един от водещите на обучението Георги Нешков - предствител за Фондация СПО. Участниците дадоха висока оценка за удоволетвореност от обучението, за достъпния език и практическата му  насоченост.
Translate

Follow by Email

PAGE RANK Check tool

Check Page Rank of your Web site pages instantly:

This page rank checking tool is powered by Page Rank Checker service