четвъртък, 5 май 2011 г.

Обучение на персоналСтартира поредицата двумесечни обучения на екипа, анагажиран в изпълнение на социалната услуга по проект “Дневен център за възрастни хора с увреждания – гр. Панагюрище”, финансиран по ОП “Развитие на човешките ресурси”, с договор за безвъзмездна финансова помощ № BG051PO001/5.2.06-0123-С-0001. Организацията и реализирането на обученията е поверено на партньора по проекта Фондация "Социални практики в общността" - Пазарджик.
На 4 и 5 май беше проведено обучение на тема "Нормативна база и дизайн на услугите в общността за хора с увреждания". Един от водещите на обучението Георги Нешков - предствител за Фондация СПО. Участниците дадоха висока оценка за удоволетвореност от обучението, за достъпния език и практическата му  насоченост.
Няма коментари:

Публикуване на коментар

Translate

PAGE RANK Check tool

Check Page Rank of your Web site pages instantly:

This page rank checking tool is powered by Page Rank Checker service