сряда, 27 ноември 2013 г.

Настоящи и предстоящи дейности на Център за обществена подкрепа "Зора"

От месец октомври Център за обществена подкрепа „Зора” - Панагюрище, предоставя услуга „Училищна подкрепа” в ОУ „Св.Св. Кирил и Методий” - гр. Стрелча и Читалище „Ванчо Пашов” - с. Поибрене, като през тази учебна година, основната целева група са учениците от 3 и 4 клас, общо 26 деца – 12 деца в гр. Стрелча и 14 деца в с. Поибрене. Услугата се предоставя по местоживеене на децата, в продължение на половин година, като социалните работници от ЦОП провеждат занятия ежеседмично.

От месец ноември стартира и предоставянето на услугата „Училищна подкрепа” и в две от училищата на територията на гр. Панагюрище, СОУ „Нешо Бончев” и ОУ „20-ти Април”. Услугата се предоставя още от предходната учебна година, въз основа на двустранно подписани споразумения за сътрудничество и е предназначена за деца, посещаващи следобедните занятия в училище. На този етап, социалните работници от Центъра работят с деца от 1 до 3 клас, съгласно постигнатите договорености, като по заявка на един от класните ръководители, в часа на класа е разгледана темата „Красивото около нас”. През месец декември има получени заявки, от класни ръководители от двете училища, за представяне на още няколко тематични заглавия, като част от тях са свързани с предстоящите Коледни празници, а други са за разглеждане на теми, като приятелството и агресията в училище, здравна и полова култура, наркотични вещества.

Основната цел на тези дейности е взаимно сътрудничество и съгласуване на професионалните ангажименти на учители и социални работници, за развитие на устойчиви модели на взаимодействие между образователната институция и предоставяните съвременни социални услуги за деца от Център за обществена подкрепа „Зора” – Панагюрище, като се поставя най-добрия интерес на детето в центъра на вниманието на специалистите.

Екипът на ЦОП стартира и мероприятие „Помощниците на Дядо Коледа” през месец ноември, което се провежда всеки петъчен ден от 15.00 ч. с участието на деца, потребители на услуги в ЦОП и деца от общността. Целта е децата да изработят коледни изделия за Благотворителния Коледен Базар, който ЦОП организира ежегодно, а събраните финансови средства, отново ще бъдат предоставени на родители на болно дете, с цел подпомагане ежедневната грижа за него.

Екип на ЦОП изказва своята благодарност към ръководството на “Ритон П” АД, тъй като за поредна година безвъзмездно предоставят текстилни платове за подготовката на част от изделията за Благотворителния Коледен Базар, както и на ОА Панагюрище, която оказва нужното съдействие, за осигуряване на подходящо за целта помещение.

Благотворителният Коледен Базар 2013, Център за обществена подкрепа „Зора” ще реализира в периода от 16 до 20 декември.

На 20.12.2013 год. (петък), ЦОП ще отвори врати за всички граждани, желаещи да го посетят и да се запознаят със спецификата на работа, видовете социални услуги предлагани на деца в риск и техните семейства, както и да се присъединят към организираното от екипа Коледно тържество, което ще бъде с начало 15.00 ч. и което се организира за децата, взели участие в изработването на изделията за Базара.

понеделник, 4 ноември 2013 г.

Втора среща на родители на деца с аутистичен синдром

На 04.11.2013 г. в ЦОП ”Зора” гр. Панагюрище се проведе втората среща на групата на родители на деца с аутистичен синдром „Клуб на съвременния родител, която бе и последна за календарната 2013 г.

Целта на срещата бе да се обсъдят част от проблемите на родителите на деца с аутистичен синдром и въз основа на подадените от тях заявки, да се изготви план за работа на групата, за следващата календарна година, съобразно изразените потребности.

Присъстващите изказаха мнение, че е необходимо да се повиши информираността сред обществеността, относно спецификата на заболяването на децата с аутистичен синдром, което би довело до избягване на неудобства от различно естество, които те като родители срещат в ежедневието си, а това със сигурност би довело за подобряване качеството на живот, както на децата им, така и на тях самите. Още бяха дискутирани и вероятните причини, пораждащи нежелание у някои от родителите, чиито деца страдат от заболяването, да обсъждат проблемите си и да потърсят подкрепа в процеса на преодоляването им. Обсъждани бяха и въпроси, свързани с трудностите, които родителите срещат в отглеждането и възпитанието на деца си, трудности с които се сблъскват във връзка с медицинското обслужване на децата, както и с адаптацията на децата в училищна среда и не на последно място, трудностите, които родителите срещат при съвместяване на професионалната си реализация и ангажиментите към децата в личен план.

По време на срещата бе структуриран планът за работа на групата през следващата 2014 година, според който, от полза за родителите биха били осъществяването на съвместни срещи с класни ръководители и ресурсни учители, с представители на здравни организации, както и с външни експерти, с богат професионален опит в работата с деца с аутистичен синдром и техните семейства.

Translate

Follow by Email

PAGE RANK Check tool

Check Page Rank of your Web site pages instantly:

This page rank checking tool is powered by Page Rank Checker service