сряда, 21 октомври 2015 г.

ЦОП "Зора" - Панагюрище стартира първи етап на информационна кампания «Говори открито за домашно насилие»

От 20.10.2015г. Център за обществена подкрепа "Зора" – Панагюрище стартира първи етап на информационна кампания «Говори открито за домашното насилие» в училищата ОУ "20-ти Април", ОУ "Марин Дринов" и СОУ «Нешо Бончев» в гр. Панагюрище.

Ще бъдат проведении информационни срещи по предварително изготвени графици с ученици от 5 до 8 клас, като предвиждаме при реализирането на втори етап от информационната кампания, да бъдат обхванати учениците от 9 до 12 клас.

Кампанията е насочена в посока, информиране на децата за домашното насилие, изясняване на видовете домашно насилие, какво е необходимо да се направи, когато са свидетели или жертви на домашно насилие и към кого да се обърнат за помощ.

Освен това, кампанията цели да разшири и обогати знанията по темата, с цел по-лесно разпознаване на явлението „домашно насилие” и да даде повече гласност на проблема, както и да повиши чувствителността на подрастващите към проблема.

Поднасяната информация в първи и втори етап на информационната ни кампания е съобразена с възрастовите особености на подрастващите. Тематичното съдържание ще бъде поднесено във вид на презентационен материал, филми с образователна цел, информационни брошура и флаери. 

Ангажираме се, след финализиране на информационната кампания «Говори открито за домашното насилие», да запознаем широката общественост с резултатите от извършената от Център за обществена подкрепа дейност, в училищната мрежа на община Панагюрище.

вторник, 13 октомври 2015 г.

Годишна информационна кампания по приемна грижа

За някой, Вие може да сте още едно семейство в света, но за едно дете, което иска да има семейство, Вие сте целият свят.


На 13.10.2015 г. и 15.10.2015 г. на територията на градовете Панагюрище и Стрелча ще се проведе съвместна информационна кампания по „Приемна грижа” с участието на Дирекция „Социално подпомагане” (Отдел „Закрила на детето”) – Панагюрище и Фондация „Социални практики в общността” – гр. Пазарджик (Център за обществена подкрепа „Зора” – гр. Панагюрище).

Основната цел на съвместната кампания е услугата „Приемна грижа” да бъде популяризирана и гражданите да бъдат запознати с условията и процедурите за набиране и утвърждаване на приемни семейства в България.

Kампанията е предназначена за хората в активна възраст, проявяващи интерес към приемната грижа. Те могат да бъдат семейни двойки; пълнолетни лица, съжителстващи на семейни начала – несемейни партньори; пълнолетни лица, отглеждащи сами децата си и пълнолетни лица, без семейни ангажименти.

Съвместната инициатива на двете структурни звенa ще се проведе на 13.10.2015г. от 17.00ч. в ЦОП ”Зора” гр. Панагюрище и на 15.10.2015г. от 11.30ч. в Младежки дом гр. Стрелча.

Translate

Follow by Email

PAGE RANK Check tool

Check Page Rank of your Web site pages instantly:

This page rank checking tool is powered by Page Rank Checker service