сряда, 21 октомври 2015 г.

ЦОП "Зора" - Панагюрище стартира първи етап на информационна кампания «Говори открито за домашно насилие»

От 20.10.2015г. Център за обществена подкрепа "Зора" – Панагюрище стартира първи етап на информационна кампания «Говори открито за домашното насилие» в училищата ОУ "20-ти Април", ОУ "Марин Дринов" и СОУ «Нешо Бончев» в гр. Панагюрище.

Ще бъдат проведении информационни срещи по предварително изготвени графици с ученици от 5 до 8 клас, като предвиждаме при реализирането на втори етап от информационната кампания, да бъдат обхванати учениците от 9 до 12 клас.

Кампанията е насочена в посока, информиране на децата за домашното насилие, изясняване на видовете домашно насилие, какво е необходимо да се направи, когато са свидетели или жертви на домашно насилие и към кого да се обърнат за помощ.

Освен това, кампанията цели да разшири и обогати знанията по темата, с цел по-лесно разпознаване на явлението „домашно насилие” и да даде повече гласност на проблема, както и да повиши чувствителността на подрастващите към проблема.

Поднасяната информация в първи и втори етап на информационната ни кампания е съобразена с възрастовите особености на подрастващите. Тематичното съдържание ще бъде поднесено във вид на презентационен материал, филми с образователна цел, информационни брошура и флаери. 

Ангажираме се, след финализиране на информационната кампания «Говори открито за домашното насилие», да запознаем широката общественост с резултатите от извършената от Център за обществена подкрепа дейност, в училищната мрежа на община Панагюрище.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Translate

PAGE RANK Check tool

Check Page Rank of your Web site pages instantly:

This page rank checking tool is powered by Page Rank Checker service