петък, 30 ноември 2012 г.

ЦОП Велинград отбелязва Световен ден за борба с насилието над деца


Във връзка с 19 ноември – Световен ден за борба с насилието над деца, в рамките на проект „Моят живот – моя отговорност” реализиран от Фондация „Социални практики в общността”, доставчик на социални услуги, в партньорство с Фондация "Стъпка по стъпка", се проведоха редица мероприятия в гр. Велинград. Училищата-партньори и ЦОП стартираха кампания, която ще продължи две седмици, по време на която са предвидени гостувания между екипите на ПГГС, СОУ ”М. Драгинов”, ПГД , ПГИТ; изготвяне на постери и радиопредаване в СОУ ”В.Левски”. В тази инициатива се включи и МКБППМН. 

Работата по проекта даде възможност на специалистите от ЦОП да работи в тясна връзка с младежи, учители и педагогически съветници от 6 училищата на територията на Община Велинград в посока превенция на насилието над деца – една от приоритетните дейности на Центъра.

В седмицата 19-23 ноември 2012 г., екипът на ЦОП постави начало на отворен диалог по темата - в интерактивна форма бе привлечено вниманието на младите хора към дискусията по проблема. Презентацията на тема „Агресия или самочувствие” предизвика оживен диалог и сред учениците на ПУ ”Д. Манчов” – Велинград и СОУ  ”Хр. Смирненски” – с. Света Петка. Предвидени са още събития, които да покажат активното отношение на младите хора по проблема. 
сряда, 28 ноември 2012 г.

Приключи II етап от Кампания „Здравна и полова култура” на ЦОП "Зора"


През месец ноември Център за обществена подкрепа (ЦОП) „Зора” – Панагюрище реализира  II етап на кампания „Здравна и полова култура” сред учениците от 9 до 12 клас в училищната мрежа на гр. Панагюрище и с. Поибрене. Проведени са общо 9 срещи с ученици. Общият брой информирани младежи и девойки по време на този етап от кампанията са 201 ученика. 

По време на срещите бяха дискутирани въпроси, свързани с грижа за здравето, половото съзряване, болестите предавани по полов път и методите за контрацепция. След поднасяне на презентационен материал, съобразен с възрастовото развитие на децата, е предложена анкетна карта, с цел проучване информираността им по дискутираната тема. Предстои обработка и анализ на резултатите от анкетните карти. 

Сред подрастващите, с помощта на младежите от Български младежки червен кръст, които са партньор в реализиране на кампанията, са разпространени над 200 бр. тематични брошури „Здравна култура”, „Полово предавани болести” и „Сексуално и репродуктивно здраве”, разработени от екипа на ЦОП.


понеделник, 5 ноември 2012 г.

Новини от ЦОП "Зора": Приключи II етап на кампанията, посветена на проблема с насилието над и сред децата


От 08.10.2012 г. до 25.10.2012 г. Център за обществена подкрепа „Зора” – Панагюрище проведе сред учащите кампания „Превенция на насилието”. Проведени са 8 срещи, обхванати са 168 младежи и девойки, ученици от 9 до 12 клас от СОУ „Нешо Бончев” и ПГИТМТ в гр. Панагюрище.
По време на презентацията бяха дискутирани въпросите, свързани с видовете насилие, основните причини за проява на насилие сред подрастващите и основните белези за разпознаване на преживяно насилие от дете. След презентацията, на присъстващи бе предложена анкета, чиято цел е да се проучи мнението на тийнейджърите за проблема, тяхната визия за лично участие в този процес. Предстои обработка и анализ на анкетите.
В кампанията бе включено и запознаване на учениците с филма „Непростимо”, чийто акцент е агресията в училище и скритата заплаха за децата в интернет пространството.

Translate

Follow by Email

PAGE RANK Check tool

Check Page Rank of your Web site pages instantly:

This page rank checking tool is powered by Page Rank Checker service