петък, 30 ноември 2012 г.

ЦОП Велинград отбелязва Световен ден за борба с насилието над деца


Във връзка с 19 ноември – Световен ден за борба с насилието над деца, в рамките на проект „Моят живот – моя отговорност” реализиран от Фондация „Социални практики в общността”, доставчик на социални услуги, в партньорство с Фондация "Стъпка по стъпка", се проведоха редица мероприятия в гр. Велинград. Училищата-партньори и ЦОП стартираха кампания, която ще продължи две седмици, по време на която са предвидени гостувания между екипите на ПГГС, СОУ ”М. Драгинов”, ПГД , ПГИТ; изготвяне на постери и радиопредаване в СОУ ”В.Левски”. В тази инициатива се включи и МКБППМН. 

Работата по проекта даде възможност на специалистите от ЦОП да работи в тясна връзка с младежи, учители и педагогически съветници от 6 училищата на територията на Община Велинград в посока превенция на насилието над деца – една от приоритетните дейности на Центъра.

В седмицата 19-23 ноември 2012 г., екипът на ЦОП постави начало на отворен диалог по темата - в интерактивна форма бе привлечено вниманието на младите хора към дискусията по проблема. Презентацията на тема „Агресия или самочувствие” предизвика оживен диалог и сред учениците на ПУ ”Д. Манчов” – Велинград и СОУ  ”Хр. Смирненски” – с. Света Петка. Предвидени са още събития, които да покажат активното отношение на младите хора по проблема. 
Няма коментари:

Публикуване на коментар

Translate

PAGE RANK Check tool

Check Page Rank of your Web site pages instantly:

This page rank checking tool is powered by Page Rank Checker service