сряда, 28 ноември 2012 г.

Приключи II етап от Кампания „Здравна и полова култура” на ЦОП "Зора"


През месец ноември Център за обществена подкрепа (ЦОП) „Зора” – Панагюрище реализира  II етап на кампания „Здравна и полова култура” сред учениците от 9 до 12 клас в училищната мрежа на гр. Панагюрище и с. Поибрене. Проведени са общо 9 срещи с ученици. Общият брой информирани младежи и девойки по време на този етап от кампанията са 201 ученика. 

По време на срещите бяха дискутирани въпроси, свързани с грижа за здравето, половото съзряване, болестите предавани по полов път и методите за контрацепция. След поднасяне на презентационен материал, съобразен с възрастовото развитие на децата, е предложена анкетна карта, с цел проучване информираността им по дискутираната тема. Предстои обработка и анализ на резултатите от анкетните карти. 

Сред подрастващите, с помощта на младежите от Български младежки червен кръст, които са партньор в реализиране на кампанията, са разпространени над 200 бр. тематични брошури „Здравна култура”, „Полово предавани болести” и „Сексуално и репродуктивно здраве”, разработени от екипа на ЦОП.


Няма коментари:

Публикуване на коментар

Translate

PAGE RANK Check tool

Check Page Rank of your Web site pages instantly:

This page rank checking tool is powered by Page Rank Checker service