сряда, 26 май 2010 г.

Абитуриенти от ЦНСТ


И тази година, както повелява традцията, бяха изпратени абитуриентите, ползващи услугите на ЦНСТ - Велинград. Двете момичета завършват Професионална гимназия по икономика и туризъм, със специалност - счетоводство.
Придружени от екипа на Центъра, роднини и приятели, девойките се отправиха да отпразнуват своето завършване.
На добър час момичета!

От екипа на Фондацията

събота, 22 май 2010 г.

Имаме нужда от помощ и подкрепа
Здравейте приятели,

с това писмо се обръщаме към вас за помощ и подкрепа в акцията на Фондация "Социални практики в общостта" при набирането на дарения за ремонт на Център за настаняване от семеен тип(ЦНСТ) във Велинград.

Фондация СПО е доставчик на социални услуги в ЦНСТ от 2009 г. В центъра са настанени и живеят 32 деца в момента. С наличните средства, които осигурява държания бюджет като издръжка, не можем да си позволим да ремонтираме и подновим материалната база напълно, която е крайно остаряла и амортизирана. Сградата е бивш Дом за деца лишени от родителски грижи. По тази причина, сме предприели поетапни ремонтни дейности, за да се подобрят условията, при които са настанени децата.
Обръщаме се с молба към вас, ако имате възможност да се включите в тази наша инициатива и да дарите ламиниран паркет за подмяната на пода, дори и само на една стая.
За нас ще бъде огромна подкрепа, а на децата ще дадете възможност да се чувстват по-уютно и приятно в стаите си.
Вярваме, че независимо от кризата, в която се намираме, ще можем заедно с вашата подкрепа, да направим престоя на тези деца в Центъра по-добър.

Благодарим ви предварително за подкрепата!
От Настоятелството на Фондация СПО

Приложено ви даваме информация за размерите на стаите и няколко снимки.

източно крило
брой стаи – 9
размери – 6 на 3.20 м2
западно крило
брой стаи - 7
размери - 3.50 на 3 м2

стая за групова работа – 5 на 6 м2

събота, 15 май 2010 г.

Актуално

За деня на доброволчеството 15 май и Проекта ни "Дъга на стълбището"

Фондация СПО е доставчик на социални услуги в Център за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) във Велинград от 2009 г. В центъра са настанени и живеят 32 деца в момента. С наличните средства, които осигурява държания бюджет като издръжка, не можем да си позволим да ремонтираме и подновим материалната база напълно, която е крайно остаряла и амортизирана. Сградата е бивш Дом за деца лишени от родителски грижи. По тази причина, сме предприели поетапни ремонтни дейности, за да се подобрят условията, при които са настанени децата.
В сградата на ЦНСТ, връзката между етажите се осъществява чрез стълбище, чийто парапет беше обезопасен с желязна конструкция по цялата му дължината. По този начин осигуряваме безопасност на децата, но естетическия вид и визията остават на заден план.
Нашето желание е да изграждаме и развиваме умения у децата да ценят и да се радват и на красивото покрай тях. Ето защо, идеята е това стълбище да се превърне в една своеобразна дъга, като желязната конструкция бъде боядисана в различни цветове.
Предлагаме ви заедно да освежим и оцветим сивото и неприветливо стълбище! Разчитаме на вашата съпричастност и помощ да „направим дъга”!

Благодарим ви предварително за подкрепата!
От Настоятелството на Фондация СПО

петък, 14 май 2010 г.

Приемна грижа

От съществуването си от есента на 2008 г. до момента, едно от направленията, в които усилено се работи в Център за обществена подкрепа (ЦОП) - Велинград е предоставяне на обучение, консултиране и групова работа с кандидат приемни семейства. На кандидатите се предоставя обучение по базов модул и модул допълнителна квалификация за професионални приемни родители. Статистиката е следната до момента е следната:
- на 7 клиенти е извършено и оценяване за професионално приемничество. Кандидатите се насочват с направление от ОЗД към Д"СП" Велинград
- 2 семейства за професионални приемни родители и 1 семейство за доброволно приемничество, както и от ОЗД - Ракитово, от където са потребители на услугата "ПГ" 22 кандидати.
От 2010г. ОЗД към Д"СП" гр. Ракитово е насочило към ЦОП - Велинград 19 кандидати за професионални приемни семейства, които паралелно с обучението ще преминат и оценяване съгласно Наредбата за условията и реда за кандидатстване, подбор и утвърждаване на приемни семейства и настаняване на деца в тях (НУРКПУПСНД).
Екипът на ЦОП предоставя и поддържащо обучение по предварителна заявка от страна на кандидатите.

Translate

Follow by Email

PAGE RANK Check tool

Check Page Rank of your Web site pages instantly:

This page rank checking tool is powered by Page Rank Checker service