събота, 15 май 2010 г.

Актуално

За деня на доброволчеството 15 май и Проекта ни "Дъга на стълбището"

Фондация СПО е доставчик на социални услуги в Център за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) във Велинград от 2009 г. В центъра са настанени и живеят 32 деца в момента. С наличните средства, които осигурява държания бюджет като издръжка, не можем да си позволим да ремонтираме и подновим материалната база напълно, която е крайно остаряла и амортизирана. Сградата е бивш Дом за деца лишени от родителски грижи. По тази причина, сме предприели поетапни ремонтни дейности, за да се подобрят условията, при които са настанени децата.
В сградата на ЦНСТ, връзката между етажите се осъществява чрез стълбище, чийто парапет беше обезопасен с желязна конструкция по цялата му дължината. По този начин осигуряваме безопасност на децата, но естетическия вид и визията остават на заден план.
Нашето желание е да изграждаме и развиваме умения у децата да ценят и да се радват и на красивото покрай тях. Ето защо, идеята е това стълбище да се превърне в една своеобразна дъга, като желязната конструкция бъде боядисана в различни цветове.
Предлагаме ви заедно да освежим и оцветим сивото и неприветливо стълбище! Разчитаме на вашата съпричастност и помощ да „направим дъга”!

Благодарим ви предварително за подкрепата!
От Настоятелството на Фондация СПО

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Translate

PAGE RANK Check tool

Check Page Rank of your Web site pages instantly:

This page rank checking tool is powered by Page Rank Checker service