петък, 14 май 2010 г.

Приемна грижа

От съществуването си от есента на 2008 г. до момента, едно от направленията, в които усилено се работи в Център за обществена подкрепа (ЦОП) - Велинград е предоставяне на обучение, консултиране и групова работа с кандидат приемни семейства. На кандидатите се предоставя обучение по базов модул и модул допълнителна квалификация за професионални приемни родители. Статистиката е следната до момента е следната:
- на 7 клиенти е извършено и оценяване за професионално приемничество. Кандидатите се насочват с направление от ОЗД към Д"СП" Велинград
- 2 семейства за професионални приемни родители и 1 семейство за доброволно приемничество, както и от ОЗД - Ракитово, от където са потребители на услугата "ПГ" 22 кандидати.
От 2010г. ОЗД към Д"СП" гр. Ракитово е насочило към ЦОП - Велинград 19 кандидати за професионални приемни семейства, които паралелно с обучението ще преминат и оценяване съгласно Наредбата за условията и реда за кандидатстване, подбор и утвърждаване на приемни семейства и настаняване на деца в тях (НУРКПУПСНД).
Екипът на ЦОП предоставя и поддържащо обучение по предварителна заявка от страна на кандидатите.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Translate

PAGE RANK Check tool

Check Page Rank of your Web site pages instantly:

This page rank checking tool is powered by Page Rank Checker service