четвъртък, 16 юни 2011 г.

Обучение в Хисар на екипа на ДЦВХУ "Св. Св. Кузма и Дамян" - Панагюрище


На 14 и 15 юни, в гр. Хисар, се проведе обучение на тема "Мобилна работа и работа в общността". Обучението е едно от поредицата, които екипа на ДЦВХУ преминава по проект  Дневен център за възрастни хора  увреждания гр. Панагюрище, с Договор за безвъзмездна финансова помощ BG 051PO001-5.2.06 – 0123-C-0001. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от чрез Европейски социален фонд. В обучението взеха участие и предствители на администрация на в Община Панагюрище, както и на двете села Бъта и Баня, в които са предвидвиж да се извършва мобилна социална работа от екипа на Центъра. 


Водещи на обучението бях д-р латка Ангелова -Председател на Фондация СПО и Георги Нешков.


неделя, 5 юни 2011 г.

Продължават обученията за екипа на ДЦВХУ в гр. Панагюрище
На 2 и 3 юни се проведе обучение на тема "Програмният подход в помагащите професии", част от двумесечния цикъл обучения, предвиден за екипа на Дневен център за възрастни хора с увреждания (ДЦВХУ) - Панагюрище. Обученията са една от дейностите, реализирани по ПроектДневен център завъзрастни хора  увреждания гр. Панагюрище, с Договор за безвъзмездна финансова помощ BG 051PO001-5.2.06 – 0123-C-0001. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от чрез Европейски социален фонд
Водещи на обучението бяха д-р Златка Ангелова и Георги Нешков от Фондация СПО. 

 

събота, 4 юни 2011 г.

1 юни в Център за обществена подкрепа "Зора"

  
  

По случай 1 юни - международния ден на детето и годишнина от откриването на ЦОП "Зора", екипът на Центъра организира Ден на отворените врати. На празника бяха поканени всички граждани от община Панагюрище, които имат желание да споделят празника с екипа. Отзоваха се над 25 деца и техни близки. Програмата бе наситена с приятни игри и съзтезания за децата, както и награди за победителите. За порасналите придружители на децата бе предвиден нформационен блок, чрез които гостите бяха запознавани с услугите, които предалга ЦОП "Зора", възможностите за ползването им, както и със самите членове на екипа. Празникът бе изпълнен с усмивки и ведро настроение, танци и веселие. Времето също бе в унисон с настроението на гостите, което допринесе още повече за приятното изживяване на този празничен ден.
украса за повода
трескава подготовка


Благодарим на всички, които се отзоваха на поканта ни и споделиха с нас тези приятни моменти!
От екипа на ЦОП "Зора" - Панагюрище и екипа на Фондация СПО

Translate

Follow by Email

PAGE RANK Check tool

Check Page Rank of your Web site pages instantly:

This page rank checking tool is powered by Page Rank Checker service