неделя, 5 юни 2011 г.

Продължават обученията за екипа на ДЦВХУ в гр. Панагюрище
На 2 и 3 юни се проведе обучение на тема "Програмният подход в помагащите професии", част от двумесечния цикъл обучения, предвиден за екипа на Дневен център за възрастни хора с увреждания (ДЦВХУ) - Панагюрище. Обученията са една от дейностите, реализирани по ПроектДневен център завъзрастни хора  увреждания гр. Панагюрище, с Договор за безвъзмездна финансова помощ BG 051PO001-5.2.06 – 0123-C-0001. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от чрез Европейски социален фонд
Водещи на обучението бяха д-р Златка Ангелова и Георги Нешков от Фондация СПО. 

 

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Translate

PAGE RANK Check tool

Check Page Rank of your Web site pages instantly:

This page rank checking tool is powered by Page Rank Checker service