четвъртък, 16 юни 2011 г.

Обучение в Хисар на екипа на ДЦВХУ "Св. Св. Кузма и Дамян" - Панагюрище


На 14 и 15 юни, в гр. Хисар, се проведе обучение на тема "Мобилна работа и работа в общността". Обучението е едно от поредицата, които екипа на ДЦВХУ преминава по проект  Дневен център за възрастни хора  увреждания гр. Панагюрище, с Договор за безвъзмездна финансова помощ BG 051PO001-5.2.06 – 0123-C-0001. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от чрез Европейски социален фонд. В обучението взеха участие и предствители на администрация на в Община Панагюрище, както и на двете села Бъта и Баня, в които са предвидвиж да се извършва мобилна социална работа от екипа на Центъра. 


Водещи на обучението бях д-р латка Ангелова -Председател на Фондация СПО и Георги Нешков.


Няма коментари:

Публикуване на коментар

Translate

PAGE RANK Check tool

Check Page Rank of your Web site pages instantly:

This page rank checking tool is powered by Page Rank Checker service