четвъртък, 12 октомври 2017 г.

Информационна кампания по „Приемна грижа”

"За някой, Вие може да сте още едно семейство в света, но за едно дете, което иска да има семейство, Вие сте целият свят.”

На 12.10.2017 г. и 19.10.2017 г. на територията на градовете Панагюрище и Стрелча ще се проведе съвместна информационна кампания по „Приемна грижа” на Дирекция „Социално подпомагане” (Отдел „Закрила на детето”) – Панагюрище и Фондация „Социални практики в общността” – Пазарджик (Център за обществена подкрепа „Зора” – Панагюрище).

Основната цел, на съвместно подготвената информационна кампания, е услуга „Приемна грижа” да бъде популяризирана, а жителите на населените места да бъдат запознати с условията и процедурите за набиране и утвърждаване на приемни семейства в България.

Информационната кампания е предназначена за хората в активна възраст, проявяващи интерес към приемната грижа. Те могат да бъдат семейни двойки; пълнолетни лица, съжителстващи на семейни начала – несемейни партньори; пълнолетни лица, отглеждащи сами децата си и пълнолетни лица, без семейни ангажименти.

Съвместната инициатива на двете структурни звена, за осъществяване на информационни срещи по „Приемна грижа”, ще се проведе на 12.10.2017 г. от 17:00 ч. в ЦОП ”Зора” - Панагюрище и на 19.10.2017 г. от 11:00 ч. в Младежки дом гр. Стрелча.

вторник, 10 октомври 2017 г.

ЦОП "Зора" - Панагюрище се включи в Национални информационни седмици за осиновяването

За 4-та поредна година Фондация «Социални практики в общността», като доставчик на социални услуги за община Панагюрище, подкрепи инициираната от Българска Асоциация Осиновени и Осиновители (БАОО) Национални информационни седмици за осиновяването. В тази връзка, екипът на Център за обществена подкрепа (ЦОП) «Зора» – Панагюрище разпространени 70 бр. информационни брошури, свързани с процеса на осиновяване, като бяха предоставени такива в Дирекция "Социално подпомагане", Отдел "Закрила на детето", ОА – Панагюрище и други обществени места, по време на кампанията. Също така, на 03.10.2017г. екипа по осиновяване към ЦОП „Зора“, оформи кът в центъра на града и съвместно с доброволци, включили се в инициативата, разпространиха сред гражданите от информационните брошури. На проявилите интерес граждани, беше предоставена допълнителна информация. Това бяха хора от различни възрастови групи, като сред тях имаше две семейства, които на този етап са предприели първите стъпки към осиновяването. Въпросите, които ги вълнуваха най-вече бяха свързани с процедурите в процеса на осиновяване.

В резултат на подобни инициативи, се отчита през последните години макара и бавно, нарастване на интереса към процеса на осиновяване в местната общност.

понеделник, 2 октомври 2017 г.

НАЦИОНАЛНА ИНФОРМАЦИОННА СЕДМИЦА ЗА ОСИНОВЯВАНЕТО

За 4-та поредна година Фондация «Социални практики в общността», като доставчик на социални услуги за община Панагюрище, подкрепя иницираната от Българска Асоциация Осиновени и Осиновители (БАОО) Национални информационни седмици за осиновяването. В тази връзка, Център за обществена подкрепа (ЦОП) «Зора» – Панагюрище ще предложи на жителите на общината няколко организирани събития.

Организираните от БАОО Национални информационни седмици от 26.09.2017г. до 09.10.2017г. са под мотото „Не си сам! Осиновителите сме навсякъде!“ Инициативата е насочена:

  • Към кандидат осиновителите и хората, които още не са взели решение за осиновяване: да покаже какви са възможностите за подкрепа от страна на организацията – срещи с хора, които вече са осиновили дете, обмяна на опит, професионални консултации и др.
  • Към осиновителите: да се присъединят към група за взаимопомощ, където да получат допълнително знания и информация, чрез споделяне на личен опит с останалите членове на групата, преминали по същия път на осиновяване, както и включване на специалисти от цялата страна по заявка на групата.
На 03.10.2017г. в 16.30 часа на Площад „20-ти Април” (в центъра на гр.Панагюрище, пред Т-маркет), екипът по осиновяване към ЦОП ще разпространи информационни брошури, свързани с процеса на осиновяване. Такива брошури ще бъдат предоставени в ДСП/ОЗД и в приемната на ОА –Панагюрище. Брошурите са изработени от екипа на ЦОП.

До 09.10.2017г. социалните работници в ЦОП «Зора», Дидка Поибренска и Кънчо Гюнов, водещи на сформираната през 2012г. група за взаимопомощ на „Кандидат-осиновители, осиновители и осиновени хора” и обучители на кандидатите за осиновители, ще бъдат на разположение на гражданите, проявили интерес към процеса на осиновяване, за да дадат отговори на поставените от тях въпроси.

Надяваме се да бъдем полезни на семействата, осиновили деца, на тези, които все още не са срещнали своите деца, а чрез всички тях и на всяко дете, което ще премине или е преминало през процеса на осиновяване.

Нека заедно, като граждани и хора, да спомогнем за утвърждаването на разбиращо и подкрепящо отношение на обществото към осиновяването!


За контак: Фондация “Социални практики в общността” – Пазарджик
Център за обществена подкрепа “Зора” – Панагюрище

адрес: ул. „Кръстьо Гешанов” №5,
телефон: 0357/ 6 20 23 ; 0879 123 494 , 0879 123 492
е-поща: cop.pg@mail.bg
уебстраница: www.spbc-fondation.org

Translate

Follow by Email

PAGE RANK Check tool

Check Page Rank of your Web site pages instantly:

This page rank checking tool is powered by Page Rank Checker service