понеделник, 20 май 2013 г.

Център за обществена подкрепа „Зора” стартира информационна кампания по „Семейно планиране”


През месец май Център за обществена подкрепа „Зора” гр. Панагюрище, ще проведе информационна кампания по „Семейно планиране” в градовете Панагюрище и Стрелча и в с. Поибрене.

Кампанията е предназначена за млади хора в извън училищна възраст.

Целта на кампанията по „Семейно планиране” е превенция на нежелана бременност и изоставяне на деца в институции, насърчаване за отговорно сексуално и родителско поведение, чрез повишаване нивото на информираност на млади хора от високорискови общности.

Задачите, които ЦОП си поставя при реализирането на кампанията е да се повиши нивото на осведоменост на младите хора относно:
  • физическото и психическото съзряване, настъпващи промени и белези на полово съзряване, използване на контрацептивни средства;
  • процеса на семейно планиране;
  • значение, роля и отговорности на родителите при оглеждане на дете.

През месец април социалните работници от Центъра, с помощта на здравните медиатори на общините Панагюрище и Стрелча, извършиха предварителни обхода в съответните населени места, като осъществиха общо 70 срещи с млади хора в извън училищна възраст, с цел проучване нагласите за участие в подготвяната в ЦОП «Зора» информационна кампания по «Семейно планиране».

През месец май водещите на кампанията извършиха и по един допълнителен обход в съответното населено място, с цел разясняване същността на кампанията и разпространение на подготвените от Центъра обяви за мястото и часа на провеждане на информационните срещи.

Информационна кампания по „Семейно планирате” Център за обществена подкрепа „Зора” – Панагюрище ще реализира както следва:


Дата и час на провеждане на информационна кампания по „Семейно планиране”
Населено място
Място на провеждане на информационна кампания по „Семейно планиране”
20.05.2013г.  понеделник
от 15.00ч.
гр. Панагюрище
Кабинет на здравния медиатор на община Панагюрище - ОДЗ „Звънче”
21.05.2013г. вторник
от 11.30ч.

с. Поибрене
Клуб на пенсионера
22.05.2013г. сряда
от 17.00ч.
гр. Стрелча
Евангелистка църква

За резултатите от проведената информационната кампания по „Семейно планиране”, ЦОП „Зора” – Панагюрище ще предостави допълнителна информация след приключването й, в края на месец май.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Translate

PAGE RANK Check tool

Check Page Rank of your Web site pages instantly:

This page rank checking tool is powered by Page Rank Checker service