понеделник, 21 октомври 2013 г.

Информационна кампания по „Приемна грижа”

От 24.10.2013 г. до 31.10.2013 г. на територията на Община Панагюрище ще бъде проведена съвместна информационна кампания по „Приемна грижа” с участието на Дирекция „Социално подпомагане” (Отдел „Закрила на детето”) – Панагюрище, Община Панагюрище (Екип по приемна грижа) и Фондация „Социални практики в общността” – гр. Пазарджик (Център за обществена подкрепа „Зора” - гр. Панагюрище).

Основната цел на съвместно подготвената информационна кампания по „Приемна грижа”, е услуга „Приемна грижа” да бъде популяризирана във всички населени места на територията на Община Панагюрище, а жителите на общината да бъдат запознати с условията и процедурите за набиране и утвърждаване на приемни семейства в България.

Информационната кампания е предназначена за хората в активна възраст от Община Панагюрище, проявяващи интерес към приемната грижа. Те могат да бъдат семейни двойки, пълнолетни лица, съжителстващи на семейни начала – несемейни партньори, пълнолетни лица, отглеждащи сами децата си и пълнолетни лица, без семейни ангажименти.

Стартът на съвместната инициатива на трите структурни звена ще бъде даден на 24.10.2013 г. от 16.30 ч. в ЦОП ”Зора” с реализирането на първата информационна среща от кампанията.

Информационни срещи по „Приемна грижа”, в населените места от общината, ще бъдат проведени, като следва:
  • с. Баня – 28.10.2013г. от 10.00ч. - Културен дом;
  • с. Бъта – 28.10.2013г. от 12.00ч. - Пенсионерски клуб;
  • с. Попинци – 29.10.2013г. от 10.00ч. - Кметство;
  • с. Левски – 29.10.2013г. от 13.00ч. - Кметство;
  • с. Елшица – 29.10.2013г. от 16.00ч. - Женско дружество;
  • с. Панагюрски колонии – 30.10.2013г. от 16.00ч. - Пенсионерски клуб;
  • с. Поибрене – 31.10.2013г. от 9.30ч. – Кметство;
  • с. Оборище – 31.10.2013г. от 11.00ч. – Пенсионерски клуб.
През месец ноември се предвижда провеждане на информационна среща по услуга „Приемна грижа” и на територията на гр. Стрелча.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Translate

PAGE RANK Check tool

Check Page Rank of your Web site pages instantly:

This page rank checking tool is powered by Page Rank Checker service