сряда, 16 януари 2013 г.

Фондация СПО организира обучение за младежи


Обучение относно влиянието на четири рискови фактора (насилие, зависимости, трафик на хора и сексуална експлоатация) върху живота на младите хора ще бъде проведено от 25 до 27 .01.2013 г. в х-л „Елбрус”, Велинград. Участници в обучението ще бъдат 14 младежи от училищата: СОУ ”В. Левски”, СОУ ”Св. Св. Кирил и Методий”, СОУ ”М. Драгинов”, ПГИТ ”Ал. Константинов”, ПГГС ”Хр. Ботев” и ПГД ”Ив. Вазов”, които заявиха желание да участват като обучители на своите съученици.

Обучението е в рамките на проект “Моят живот – моя отговорност”, по програма за развитие на деца и младежи „Дъга" на Фондация "Работилница за граждански инициативи". Програмата се осъществява в партньорство с Фондация "Оук", Швейцария и е финансово подкрепена от Фондация "Оук" и Фондация "Велукс", Дания. В община Велинград, проектът се реализира от Фондация „Социални практики в общността” и ФондацияСтъпка по стъпка”.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Translate

PAGE RANK Check tool

Check Page Rank of your Web site pages instantly:

This page rank checking tool is powered by Page Rank Checker service