четвъртък, 20 октомври 2011 г.

Информационна среща по Приемна грижа в гр. Панагюрище


Български младежки червен кръст (БМЧК) съвместно с ЦОП "Зора" организират информационна среща в общността по услугата "Приемна грижа". Събитието е във връзка с Националната доброволческа информационна кампания на БЧК по Приемна грижа, за която членове на БМЧК - Панагюрище са преминали двудневно обучение по проект "Социална програма за подкрепа на деца и младежи, напускащи специализираните институции", организирано с подкрепата на фондация "ВЕЛУКС".
Представители на ЦОП "Зора" са поканени от БМЧК - Панагюрище за съвместно организиране на проявата, в качеството си на специалисти, работещи в областта на социалните услуги, както и поради факта, че ЦОП има достатъчно придобит опит в организирането и провеждането на информационни кампании по "Приемна грижа".
Отговорностите по реализирането на информационната среща са разпределени балансирано между двете партниращи си организации. Бяха разпространени обяви и плакати по Приемна грижа - в училищата, ОА - Панагюрище, Дирекция "БТ", ДСП; раздадени са покани от името на организаторите на  директори и зам. директори по училищата, учители, представители на общинска администрация; подготвени са брошури и въпросници, които ще се раздават при влизане на гостите, проявили интерес към събитието.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Translate

PAGE RANK Check tool

Check Page Rank of your Web site pages instantly:

This page rank checking tool is powered by Page Rank Checker service