сряда, 31 август 2011 г.

Какво се променя за ЦОП с новата методика


След утвърждаване на „Методика  за условията и начина на предоставяне на социални услуги в център за обществена подкрепа” от ДАЗД и АСП в края на месец юли, достъпът до услугите, предлагани в Център за обществена подкрепа „Зора” в Панагюрище е разширен.
До сега, социалните услуги за деца и техните семейства в ЦОП се предоставяха безплатно, единствено след получено Направление за предоставяне на социална услуга от  Отдел „Закрила на детето” към Дирекция „Социално подпомагане” и писмена молба от родител/настойник/попечител.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Translate

PAGE RANK Check tool

Check Page Rank of your Web site pages instantly:

This page rank checking tool is powered by Page Rank Checker service