сряда, 11 януари 2012 г.

Становище на Национална мрежа за децата върху проектопредложението за Закон за детето

23.12.2011
   Национална мрежа за децата приветства усилията на държавните институции за създаването на нова законова рамка, която излиза извън сферата на децата, нуждаещи се от закрила, и обхваща всички деца. Ние вярваме, че за ефективна политика, която успешно да гарантира правата на децата, е необходим цялостен подход, който един такъв закон може да осигури. Затова ние от Национална мрежа за децата подкрепяме проектопредложението за Закон за детето. Нещо повече, ние напълно подкрепяме използвания подход за поставяне на този закон на обсъждане преди неговото вкарване в Министерски съвет. Събирането на множество мнения с максимално широк кръг от заинтересовани страни ще направи предложението по-добро и ще бъдат избегнати негови евентуални слабости. 
Виж цялото Становище тук. 

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Translate

PAGE RANK Check tool

Check Page Rank of your Web site pages instantly:

This page rank checking tool is powered by Page Rank Checker service