четвъртък, 31 май 2018 г.

Съвместна инициатива за отбелязване на Световен ден без тютюнопушене

Днес, в 10.00ч. на площад „20 –ти Април“, бе реализирана съвместна инициатива на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) към община Панагюрище и Център за обществена подкрепа (ЦОП) „Зора“, ръководен от Фондация „Социални практики в общността“ гр. Пазарджик. 

Поводът на инициативата бе, отбелязване 31 май – Световен ден без тютюнопушене. 

Раздадени бяха 300 бр. бонбони с посланието „Вземи бонбон вместо цигара“, както и 300 бр. брошури, специално подготвени за събитието.
Няма коментари:

Публикуване на коментар

Translate

PAGE RANK Check tool

Check Page Rank of your Web site pages instantly:

This page rank checking tool is powered by Page Rank Checker service