сряда, 23 март 2011 г.

Информационна среща в ЦОП "Не на насилието"


Едно от приоритетнитните напрвления на работа в Центъра за обществена подкрепа в гр. Велинград за 2011 г. е работа по превенция на насилието срещу деца. 
На 10 март 2011 г. в ЦОП се проведе първата от поредица информационни срещи и инициативи, посветени на проблема за нсилието срещу децата, които ще се реализират от екипа на центъра. Участие в срещата взеха граждани, преподаватели и ученици от местни училища. Присъстващите бяха запознати със същността на насилието, видове насилие,  индикатори за тяхното разпознаване, начини за справяне. Разиграни бяха казуси за насилието и агресията в училище. Целта на срещата бе повишаване информираността и чувствителността  на младите хора към този проблем.


Виж информация и на GradVelin.Com

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Translate

PAGE RANK Check tool

Check Page Rank of your Web site pages instantly:

This page rank checking tool is powered by Page Rank Checker service