петък, 2 декември 2011 г.

Резултатите от трети етап на Годишната кампания по услугата "Приемна грижа" в Община Панагюрище и гр. Стрелча

На 07.11.2011г. Център за обществена подкрепа (ЦОП) „Зора” стартира трети етап от информационна кампания  по „Приемна грижа”. В рамките на приблизително един календарен месец, екип от социални работници на ЦОП, организира и проведе информационна кампания по услугата „Приемна грижа” във всички девет населени места на Община Панагюрище и гр.Стрелча.
Предварително бяха договорени с кметовете на населените места датите, часовете и местата за провеждане на информационните срещи. Изготвени и разпространи бяха информационни афиши и плакати на територията на всяко едно селище.
Основната цел на кампанията бе да се популяризиране услугата „Приемна грижа” сред жителите на Община Панагюрище и гр. Стрелча.
Като цяло резултатите показват ниско ниво на обществен интерес на територията на общината. Общо 71 лица са проявили интерес към реализираната информационна кампания, като само двама граждани са декларирали намерения за кандидатстване за приемни родители и са насочени за подаване на необходимите документи в Д”СП”. 

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Translate

PAGE RANK Check tool

Check Page Rank of your Web site pages instantly:

This page rank checking tool is powered by Page Rank Checker service