четвъртък, 12 април 2012 г.

Приключи първи етап на кампанията, посветена на здравната и полова култура

На 11 април се състоя последната презентационна среща от I-ви етап на информационната кампания  на Център за обществена подкрепа "Зора", посветена на повишаване на половата и здравна култура на младежи и девойки от община Панагюрище и гр. Стрелча. Общо регистрираните информирани лица са 35 лица - 13 в Стрелча, 8 в Панагюрище и 14 в с. Поибрене. Следващото, което предстои в тази насока е да бъдат разпространявани информационни брошури в средните училища.

Ето снимков материал от последния обход в с. Поибрене и срещите.

По време на кампанията, към партньорски институции и организации, бяха също разпространени от подготвените тематични брошури "Здравна култура”, „Полово предавани болести” и „Сексуално и репродуктивно здраве” общо 630 бр.:здравни медиатори - Панагюрище и Стрелча;
- МКБППМН - Панагюрище и Стрелча;
- ППЦ - Панагюрище;
- инспектор пробация;
- инспектор ДПС;
- ДСП/ОЗД;- 4 училища.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Translate

PAGE RANK Check tool

Check Page Rank of your Web site pages instantly:

This page rank checking tool is powered by Page Rank Checker service