сряда, 16 май 2012 г.

Приключи етап от информационна кампания за превенция на насилието в община Панагюрище

Приключи първи етап на тримесечна кампания за превенция на насилието над деца, проведена от Център за обществена подкрепа (ЦОП) "Зора" - Панагюрище. 
В кампанията бяха информирани 415 ученици от 5, 6, 7 и 8 - ми клас, на 4 (от общо 5) училища на територията на община Панагюрище, както и дома за деца "Павел Бобеков". Резултатите са следните:
  • ОУ "Проф. Марин Дринов" - проведени 4 информационни срещи, информирани 143 деца.
  • ОУ "20-ти Април" - проведени 4 срещи, информирани 73 деца.
  • СОУ "Нешо Бончев" - проведени 5 срещи, информирани 148 деца.
  • ОУ "Св. Недельо Иванов"  - с. Поибрене - 1 среща, информирани 37 деца.
  • ДДЛРГ "Павел Бобеков" - 1 среща, информирани 14 деца.
Предстои обработка и анализ на резултатите от предоставените на децата анкетни карти и получените от тях обратни връзки. 
Целта на кампанията бе, децата да бъдат запознати с различните видове насилие, какви са начините за реакция, когато разпознаят насилие върху дете, към кого да сигнализират за помощ и подкрепа при необходимост, кои са органите, които съблюдават спазването на техните права. Освен това, кампанията цели да се повиши чувствителността на подрастващите спрямо проблемната тематика, да предизвика задълбочена дискусия, като паралелно с това  децата да получат обективна информация за това кои са основните им права, задължения и отговорности, как биха могли да се предпазват от това да станат жертви на насилие.
Фондация "Социални практики в общността" споделя виждането на неуморния екип на ЦОП "Зора", че подобен род инициативи и кампании са начин, чрез който спомагаме за познаването на проблема, а това би повлияло върху промяната в разбиранията, нагласите и действията на учениците, за намаляване на толерантността към насилието и популяризиране на подходите за противодействие на това явление.
Няма коментари:

Публикуване на коментар

Translate

PAGE RANK Check tool

Check Page Rank of your Web site pages instantly:

This page rank checking tool is powered by Page Rank Checker service