сряда, 22 октомври 2014 г.

III-та среща на група от родители на деца с увреждания „Клуб на съвременния родител”

На 17.10.2014 г. в Център за обществена подкрепа „Зора” се проведе третата за тази година среща на сформираната през 2013г. група от родители на деца с увреждания „Клуб на съвременния родител”. Тема на срещата бе „Историята на една майка” – ММС-терапията, като метод за интервенция при деца-аутисти. Водещи на срещата - Неделка Керкенякова и Мария Вълнева.

В срещата взеха участие предствители на Ресурсен център Пазарджик, ЦОП ”Зора”, родители на деца със специални образователни потребности /с аутистично разстройство/ - 1.

Фокусът на срещата този път споделянето на опит, мнения, предложения и подкрепа по въпросите, касаещи методът за интервенция „ММС-терапия”. 

Срещата бе открита от Неделка Керкенякова и Мария Вълнева – социални работници в ЦОП „Зора”. Предмет на дискутиране беше начина на действие на ММС-терапията при деца, страдащи от аутистично разстройство. Поставен на дневен ред беше и въпроса за възможните странични ефекти от прилагането на терапията.


Г-жа Пепа Цоневска и г-жа Цветелина Иванова споделиха своите виждания по дискутираните въпроси, разказаха за конкретни случаи от практиката си и дадоха своите съвети на родителите на децата – аутисти, присъстващи на срещата. Мария Вълнева също сподели своите познания в областта, придобити главно по време на работата й като педагог и социален работник в Дневен център за деца с увреждания „Дъга” - Панагюрище.


Родителите, присъстващи на срещата, свободно споделяха мнението си по отношение на това до колко реализируем и ефективен според тях, е методът на ММС – терапия. Те имаха възможност спокойно да изразят както своите страхове, така и надежди по отношение процеса на лечение на техните деца. Освен това, присъстващите, имаха възможността да зададат своите въпроси относно цялостното развитие на децата си, страдащи от генерализирано разстройство от аутистичния спектър, както и да получат професионални отговори.


Срещата бе закрита от водещите, които изразиха увереността и надеждата си по отношение провеждането и на следващи подобни срещи, които да се превърнат в една добра и успешна практика.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Translate

PAGE RANK Check tool

Check Page Rank of your Web site pages instantly:

This page rank checking tool is powered by Page Rank Checker service