понеделник, 1 декември 2014 г.

II-ри модул на обучение по арт-терапия

На 28 и 29 ноември Фондация "Социални практики в общността" проведе II модул на обучение по арт-терапия с обучител доц.д-р Ал. Иванова. В обученеито взеха участие екипите на ЦОП "Зора", ЦНСТ "Павел Бобеков", представители на партньорската мрежа - ДЦДУ "Дъга", МКБППМН, ЦНСТ за деца с увреждания, здравни медиатори, ОА Панагюрище. Обучението се провежда, за да се повишат и надградят знанията и уменията от I-ви модул. Разгледани бяха теми като:
  • Стандарти, етика и оценяване на арт терапевтичния процес;
  • Работа с асоциативен материал;
  • Оценка на арт терапевтичния процес;
  • Работа в екип,
които обхващаха различни Арт терапевтични техники.

Участниците изказаха своята лична удоволетвореност и благодарност за положителния заряд, които им е донесло обучението.
Няма коментари:

Публикуване на коментар

Translate

PAGE RANK Check tool

Check Page Rank of your Web site pages instantly:

This page rank checking tool is powered by Page Rank Checker service