сряда, 15 ноември 2017 г.

Проведе се обучение на екипите, управлявани от Фондация "Социални практики в общността"

От 10 до 12 ноември 2017 г., Фондация „Социални практики в общността“ (ФСПО) организира и проведе обучение – обмяна на опит за специалистите, в управляваните от Фондацията социални услуги, а именно Дневен център за възрастни хора с увреждания (ДЦВХУ) - гр. Пещера, Дневен център за деца и младежи с увреждания (ДЦДМУ) - гр. Пещера и ДЦДМУ - гр. Пазарджик.

Обучението се проведе в гр. Велинград, като темата на обучението бе „Изготвяне специализирана оценка на потребностите (СОП) на потребителите в социални услуги ДЦВХУ и ДЦДМУ и план за предоставяне на услугата (ППУ)“.

Обучаващ екип бяха двама служители от социална услуга Център за обществена подкрепа (ЦОП) „Зора“ - гр. Панагюрище, Красимира Русинова и Дидка Поибренска, който Център също се управлява от фондацията.

Целта на обучението бе унифициране СОП и ППУ в четирите социални услуги, управлявани от ФСПО.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Translate

PAGE RANK Check tool

Check Page Rank of your Web site pages instantly:

This page rank checking tool is powered by Page Rank Checker service