петък, 22 юни 2012 г.

След срещата на групата за кандидат-осиновители, осиновители и осиновени хора в Център за обществена подкрепа "Зора"

На 19 юли в ЦОП "Зора" се състоя поредната среща на групата на кандидат-осиновителите, осиновители и осиновени хора. На срещата присъстваха гостите д-р Енчева - Директор на ДМСГ - Пазарджик и Албена Димитрова, социален работник от дома. С гостите бяха обсъдени въпроси, касаещи:
- произхода и статута на децата, които са настанени в ДМСГ, въпроси свързани с биологичните родители на децата,  имат ли деца с увреждания и с каква степен на увреждания са;
- въпроси свързани с ролята на Гл. Дирекция "СП" относно подадените от кандидат-осиновителите документи, получаването на актуална информация и придвижването в по-горни позиции в списъците на кандида-осиновителите;
- въпроси свързани със Съвета по осиновявания, чиито член е д-р Енчева - информация относно това как се избира подходящото семейство за определено дете - разясняване механизма за процеса на осиновяване (разглеждане на документите на кандидат-осиновителите, на какво Съвета по осиновявания обръща внимание, като е подчертала, че едини от важните условия са кандидат-осиновителите да имат финансово стабилни и особено подкрепата на своите близки);
- гледната точка на специалистите от ДМСГ относно изискванията, посочвани от българските и чуждестранните кандидат-осиновители и влияят ли тези изисквания върху скоростта на осиновителния процес.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Translate

PAGE RANK Check tool

Check Page Rank of your Web site pages instantly:

This page rank checking tool is powered by Page Rank Checker service