вторник, 11 февруари 2014 г.

Фондация СПО предлага възможност за работа в социални услуги ЦНСТ и ЦОП

Фондация „Социални практики в общността” открива процедура по наемане на персонал в социалните услуги Център за обществена подкрепа /ЦОП/ и Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/, гр. Панагюрище. 

Център за обществена подкрепа „Зора”

Психолог – 2 свободни позиции
Минимални изисквания за заеманата длъжност:
 1. Образование – висше, минимална образователна степен – бакалавър;
 2. Специалност – психология;
 3. Компютърна грамотност;
 4. Умения за работа в екип. 

Център за настаняване от семеен тип „Павел Бобеков” 

Социален работник – 1 свободна позиция
Минимални изисквания за заеманата длъжност:
 1. Образование – висше, минимална образователна степен – бакалавър;
 2. Подходящи специалности – социални дейности, социална педагогика или друг подходящ хуманитарен профил;
 3. Компютърна грамотност;
 4. Умения за работа в екип.

Детегледач/ка – 6 свободни позиции
Минимални изисквания за заеманата длъжност:
 1. Образование – средно;
 2. Компютърна грамотност;
 3. Умения за работа в екип.

Хигиенист – 1 свободна позиция
Минимални изисквания за заеманата длъжност:
 1. Образование – основно.

Необходими документи за кандидатстване

 1. Писмено заявление за кандидатстване;
 2. Автобиография;
 3. Мотивационно писмо;
 4. Диплома за завършено образование – копие.
 5. Документи за допълнителна квалификация – копие.

Процедура за избор на персонал

Подборът на персонал ще се проведе от Комисия в два етапа: 1) по документи и 2) индивидуално събеседване с кандидатите.

Документите ще се приемат в ЦОП „Зора” на адрес: гр. Панагюрище, ул. „Кръстьо Гешанов” № 5. Срокът за тяхното подаване е от 11.02.2014 г. до 21.02.2014 г. (вкл.). Лице за контакт Станка Делибашева, тел. 0357/6 20 23.

Длъжностните характеристики за обявените позиции са на разположение на заинтересованите кандидати в деловодството на ЦОП „Зора”.

Желаем ви успех!

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Translate

PAGE RANK Check tool

Check Page Rank of your Web site pages instantly:

This page rank checking tool is powered by Page Rank Checker service